Politikerutfrågning tillsammans med WWF och Sustainergies

Onsdag 20 augusti 2014, en knapp månad innan valet, arrangerade WWF en politikerutfrågning i samarbete med Ungdomar.se, Sustainergies och LHU-nätverket. Temat på utfrågningen? Vad politikerna anser om hållbar utveckling i svenska skolor.

Dörrarna stod öppna på JENSEN gymnasium Västra i Stockholm, men inte bara för att välkomna tvåorna och treorna som återvände från ett långt sommarlov, utan även femton politiker och en stor skolklass i antal av intresserade åhörare. Vi på Ungdomar.se hade äran att bistå WWF i arrangerandet av en politikerutfrågning i valtider om den hetaste valfrågan: skolan. Dagens vinkel på frågan var hur politikerna ser på hållbar utveckling i skolan och det faktum att implementeringen av läroplanen brister ordentligt inom detta perspektiv.

En representant från respektive riksdagsparti, förutom Sverigedemokraterna (som tackade nej till att delta), samt en representant från respektive ungdomsförbund, (C representerades av Centerns studentförbund), var där pigga på att argumentera för sina åsikter. Anförandena och utfrågningen filmades av WWF och videon finns tillgänglig på YouTube.

Politikerna håller med om WWF:s rekommendationer genom att rösta grönt. I förgrunden Per Olsson (Mp). Foto: Världsnaturfonden WWF

Det framkom att inget av partierna hade en tydlig plan för hur implementeringen av hållbar utveckling – som ju nämns flera gånger i läroplanen för både grundskolan och gymnasiet – ska ske. V vill bland annat anställa 6 000 nya lärare, Mp filosoferade om att göra hållbar utveckling till ett eget ämne, Muf vill främst se till att alla elever klarar de grundläggande kunskapskraven, Kd vill lära ut verktyg för personligt ansvar och förvaltning, och SDU anser att det inte är bevisat att klimatförändringarna orsakas av människan. Åsikterna var många, men konkreta löften för hur den hållbarhet som finns beskriven i styrdokumenten för skolan praktiskt ska kunna implementeras får fortsätta efterfrågas av undrande väljare.

Politikerna på plats inför utfrågningen. Från vänster: Gustav Kasselstrand (SDU), Maria Stockhaus (M), Rasmus (Muf), Karin Karlsbro (Fp), Désirée Pethrus (Kd), Hugo Fievet (KdU), Karin Pihl (Luf), samt moderator Peter Dobers, Mälardalens Högskola. Foto: Världsnaturfonden WWF

Här kan du se hela politikerutfrågningen:

Närvarande politiker var:
Maria Stockhaus (M)
Karin Karlsbro (Fp)
Désirée Pethrus (Kd)
Olivia (C)
Pyry Niemi (S)
Per Olsson (Mp)
Jens Holm (V)
Stefan Lindborg, Ung Vänster
Lorentz Tovatt, Grön Ungdom
Mattias Kristenson, SSU
Emmyly Bönfors, C-studenter
Karin Pihl, Luf
Rasmus, Muf
Gustav Kasselstrand, SDU

Ansvariga arrangörer var:

Världsnaturfonden WWF: Gitte Jutvik-Guterstam
LHU-nätverket: Lisen Vogt
Sustainergies: Markus Danell
Ungdomar.se: Annika Hagberg
Jensen gymnasium: Erica Berglund


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.