Rättvisa betyg?

Finns det något överhuvudtaget som kan kallas rättvisa betyg? Det finns ju kriterier inom varje årskurs och ämne för vad man ska kunna. Men utgår man endast från det, blir det ett rättvist betyg då?! För en person som kanske uppfyllt allt genom kriterierna och dessutom jobbar bra på lektionerna, stör inte m.m. kan den personen få exakt samma betyg som en person som också uppfyllt kriterierna men kanske jobbar dåligt på lektionerna och stör? Man får ju inte ge betyg efter upptr...


Finns det något överhuvudtaget som kan kallas rättvisa betyg? Det finns ju kriterier inom varje årskurs och ämne för vad man ska kunna. Men utgår man endast från det, blir det ett rättvist betyg då?! För en person som kanske uppfyllt allt genom kriterierna och dessutom jobbar bra på lektionerna, stör inte m.m. kan den personen få exakt samma betyg som en person som också uppfyllt kriterierna men kanske jobbar dåligt på lektionerna och stör? Man får ju inte ge betyg efter uppträdande, utan endast efter vad eleven kan. Men är inte uppträdandet lika viktigt när man kommer ut i arbetslivet, eller kanske rentav bara ska söka till gymnasiet?! Att man ska kunna uppföra sig osv. Såklart att läraren inte kan ge betyg efter vad läraren själv tycker om eleven, och det kanske är därför vi inte har betyg i uppträdande. Men att bara ge betyg efter kunskap borde ju vara fel...

I idrott, och de flesta praktiska ämnen så har man ju betyg efter sin "passion" till ämnet, att man ska ha med sig gympakläder och göra alla grejer med entusiasm! Då handlar det väl om uppträdande, men varför är det inte samma sak i de teoretiska ämnena? För om en elev får MVG på alla prov som eleven gör, så är det ju självklart att läraren inte kan ge eleven ett G. Men om en person får MVG på alla prov förutom ett som den får G på, kan inte läraren ge den ett MVG då, bara för att den inte klarar av en viss del. Då skulle ju uppträdandet kunna spela roll, men jag tror att det är där som det kanske blir förvirring och läraren dömer efter egna tankar om personen utanför skolan.

Jag anser att betygssystemet i Sverige är ganska kasst! Dels för att man inte kan få betyg i uppträdande och dels för att det är så stora intervaller mellan ett G och ett VG. Vore det inte lättare om man hade en större poängskala, såsom 1-10 t.ex. För ett + på ett betyg syns inte när man väl skriver in betygen, vad har då pluset för mening, enligt lärarna är meningen att visa vilken skala på G-nivån man ligger på. Men ett plus förbättrar inte betyget, då blir man ju inte särskilt glad över det pluset, det fyller ingen funktion i slutbetygen iallafall.

Och frågan är om det någon gång kommer finnas någonting som rättvisa betyg. Och det vet vi antagligen inte förrän vi provat ett annat betygssystem...