Rapportsläpp: Unga röster 2016

Nästan hälften av Sveriges unga känner oro vid tanken på framtiden och många unga känner sig inte lyssnade på och tagna på allvar. Detta visar vår nya rapport Unga Röster. Du kan läsa och ladda ner den här. 

Klicka här för att läsa och ladda ner rapporten.

För andra året i rad presenterar Ungdomar.se tillsammans med Mentor Sverige en rapport för att höja ungas röster och tankar kring framtiden. 2438 personer i åldrarna 13-24 år har deltagit genom att anonymt besvara en 16 frågor lång enkät på ungdomar.se. Resultaten är inte speciellt positiva. Unga känner inte att de blir tagna på allvar och lyssnade på och är oroliga vid tanken på framtiden. 

Här kommer en hälsning från Kim Waller, VD Ungdomar AB och Karin Jordås, generalsekreterare Mentor som berättar varför vi gör rapporten tillsammans. 


UNGA MÅSTE BLI TAGNA PÅ ALLVAR

Unga känner inte att de blir lyssnade på och tagna på allvar, varken av vuxna i sin närhet eller av samhället. Ta en stund och fundera på vad du tror att konsekvenserna av det blir. För ett av världens modernaste länder, där vi ska ha barnperspektivet högst på agendan, är detta inget annat än ett nederlag.

En flicka i undersökningen säger att vuxna underskattar henne, bara för att hon är ung. En annan berättar hur hon upplever att ingen utanför skolan lyssnar på henne. Det här gör oss arga, men inte förvånade. Vi som dagligen jobbar med att möta ungdomar vet att många inte känner sig inkluderade. Vi vet att många mår dåligt, oroar sig för framtiden och får ont i magen av tanken på att själv bli vuxen. Vi vet också att det inte behöver vara såhär.

Tänk vilken liten insats som krävs av vuxna för att vara ett stöd i ungas vardag. Framtidstro är motsatsen till hopplöshet och vi behöver nå dit för att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle för alla. Låt oss vara ett föregångsland i världen, där vi tar barn och unga på allvar.

Anledningen till att vi tillsammans gör den här rapporten är inte för att ge ungdomar en röst – det har de redan. Vad vi däremot vill är att göra deras röst hörd; vi vill att deras tankar, rädslor och glädjeämnen blir vår vägvisare. Varför? För att vi skulle bli bättre människor och skapa ett bättre samhälle om vi lyssnade mer på våra unga.

Kim Waller, VD, Ungdomar AB
Karin Jordås, generalsekreterare Mentor  


Klicka här för att läsa och ladda ner rapporten.

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.