Rapportsläpp: Unga Röster 2017

För tredje året i rad har Ungdomar.se kollat vad ni tycker och tänker kring framtiden, vuxenstöd och årets tema: valet 2018. Här hittar du resultatet och kan ladda ner rapporten. 

Klicka här för att läsa och ladda ner rapporten.

För tredje året i rad gör Ungdomar.se och Fryshuset tillsammans med Mentor Sverige en kraftinsats för att  höja ungas röster och tankar kring framtiden. 3219 personer i åldrarna 13-24 år har deltagit genom att anonymt besvara en undersökning på ungdomar.se. Kanske var du en av dem som svarade på frågorna? 

  • Några av de intressanta siffrorna från rapporten:
  • 7 av 10 ungdomar tycker att de har fått för lite information om arbetsmarknaden.
  • Att bli lycklig är det som unga tror är svårast att uppnå i framtiden.
  • Skola och utbildning är den politiska fråga som flest ungdomar anser vara viktig.
  • Bara 2 procent tycker att politiker alltid lyssnar på ungdomar.
  • Ungdomar får sina politiska nyheter främst från sociala medier.
  • Hälften av alla tjejer känner sig oroliga, ångestfyllda, ledsna eller nedstämda vid tanken på framtiden.

Här kan du ladda ner rapporten Unga Röster 2017


Vill du också vara med och göra unga röster hörda? 
Är du intresserad av att göra en enkätundersökning kontaktar du lucella@ungdomar.se för att få veta mer.

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.