Pantamera vill få fler unga att panta

"Panta mera, du måste paaanta meeera". Du känner säkert igen låten. Bakom Pantamera står Returpack, som har som mål att öka återvinningen av metallburkar och PET-flaskor i Sverige. Eftersom att Pantamera också är en av huvudpartnerna till we_change 2015 ställde vi ett par frågor om deras arbete till Sara Barthelson Riismark, som är kommunikatör på Pantamera!

Först och främst, varför engagerar ni er i we_change?

– Vi vill ta del av alla bra idéer som unga människor har kring återvinning. Våra marknadsundersökningar visar att ungdomar är den grupp som är sämst på att panta. Vi vill få reda på varför det är så och vad vi kan göra för att underlätta för dem. Sverige har som mål att 90% av alla flaskor och burkar ska återvinnas, och vår stora utmaning är att nå ut till unga. Vi jobbar ständigt med att förbättra tillgängligheten och att hitta nya platser för folk att panta men vi vill ha hjälp med argument för att människor ska komma över sina psykologiska barriärer för att panta. 

Vilka är Pantameras största hållbarhetsutmaningar?

– Att verkligen nå de här 90 procenten, för både burkar och flaskor. Vi är redan där när det gäller burkar, men har mer kvar att göra när det gäller de små PET-flaskorna. En stor utmaning är att nå ut till unga och storstadsbor. Här jobbar vi aktivt för att öka tillgängligheten och att underlätta för så många som möjligt att lämna sina burkar och flaskor. Vi vill ta ansvar för vår påverkan på omvärlden, i alla våra led. Vi försöker hela tiden hitta nya smartare sätt att sköta återvinningen på. Bland annat arbetar vi löpande med att se hur vi kan minska våra transporter så mycket som möjligt. 

Varför är det viktigt att panta?

– Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. När man återvinner en aluminiumburk så sparar man 95 % av den energin som det krävs att göra en burk av helt nytt material. Att återvinna aluminium bland vanlig metall, eller PET-flaskor bland vanlig plast är såklart bättre än att de hamnar i naturen, men återvinns de i rätt kedja vinner vi värdefull råvara som kan användas igen och igen och igen. 

Varför finns det inte pantstationer på fler ställen, typ på stranden eller i gallerian?

– Pantsystemet är frivilligt och bara för att man säljer dryck måste man inte ta emot pant. Men vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att återvinna burkar och flaskor, och jobbar aktivt för att öka tillgängligheten. Vi erbjuder skolor och föreningar att på ett enkelt sätt lämna in hela säckar med pant i en butik och få en fast ersättning per säck. Vi jobbar även mycket med våra ”pantrör” som är en behållare som man kan fästa på en lyktstolpe. Du kan lägga din flaska eller burk i röret och någon annan plockar upp den och pantar. Vi försöker även finnas med på andra platser där det dricks mycket, så som campingar och festivaler. 

Många tänker nog att om panten höjdes med ett par kronor så skulle fler återvinna sina burkar och flaskor. Vad tror ni själva är lösningen på pantproblemen?

– Vi tror att det viktiga är att förbättra attityder och beteende. Vi jobbar mycket med kommunikation för att få människor att panta ännu mera. Det vi ser i våra undersökningar är att nästan alla pantar någon gång så det viktiga är att få folk att panta allt. Vi jobbar även med praktiska projekt för att öka tillgängligheten, exempel på detta är speciella erbjudanden för föreningar, festivaler, skolor, campingar och skidanläggningar. Vi jobbar hela tiden för att det ska bli lättare för folk att återvinna även om det inte finns en pantmaskin i närheten!


Pantamera medverkar som huvudpartner under we_change 2015. De kommer att vara med oss på hela turnén, workshoppa med elever och sitta i en paneldebatt på varje ort.

Är du nyfiken på att veta mer om Pantamera och deras hållbarhetsarbete? Kolla in deras hemsida och följ dem på FacebookTwitterInstagram och YouTube


Klicka här för att läsa om övriga samarbetspartners för we_change 2015!


2 Kommentarer

  1. Lägg pengarna på att man får ut mer pengar av att panta istället för reklamer – helatiden folket aldrig bolagen som ska ta initiativ ekonmiskt.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.