Returpack

Text från Returpack: I Sverige så återvinns nästan 90 % av alla burkar och PET-flaskor som säljs. Detta gör oss till ett av de bästa länderna i världen på att panta. Ca 98 % av alla i Sverige pantar vid något tillfälle burkar och flaskor så man kan nästan säga att alla pantar. Trots att vi är så duktiga ska vi bli ännu bättre. Anledningen till att vi måste bli ännu bättre är att stora mängder energi och resurser hela tiden slösas bort när man inte pantar. Trots den hög...Text från Returpack:

I Sverige så återvinns nästan 90 % av alla burkar och

PET-flaskor som säljs. Detta gör oss till ett av de bästa länderna i världen på

att panta. Ca 98 % av alla i Sverige pantar vid något tillfälle burkar och

flaskor så man kan nästan säga att alla pantar. Trots att vi är så duktiga ska

vi bli ännu bättre.

Anledningen till att vi måste bli ännu bättre är att stora

mängder energi och resurser hela tiden slösas bort när man inte pantar. Trots

den höga återvinningssiffran så är det över 300 miljoner burkar och flaskor som

säljs i Sverige som aldrig pantas.

Som ett exempel sparar varje pantad aluminiumburk 95 % av

den energi som det krävs för att tillverka en ny burk av helt nytt material.

Aluminium är även så praktiskt att man även kan återvinna det hur många gånger

som helst utan att kvaliteten på materialet försämras.

Vi på Returpack driver det svenska pantsystemet för burk och

PET. Det är vi som ser till att burkarna och flaskorna blir till nya burkar och

flaskor. Uppdraget kommer från ägarna (Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna

och Svensk Dagligvaruhandel), samt den svenska regeringen.

Returpack tar emot mer än 1,5 miljarder burkar och

PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande

återvinning av PET och metallburk. Pantsystemet styrs av en förordning som

bland annat säger att vi ska ha 90 % återvinning på burkar och PET-flaskor.

I dagsläget återvinns drygt 89% av burkarna och

flaskorna. Jordbruksverket är ansvarig tillsynsmyndighet för Returpack.

Returpacks huvudsakliga uppgifter är att administrera hela systemet samt hitta

nya sätt att öka återvinningen.

När vi på Returpack pratar eller kommunicerar med

konsumenter så använder vi oss av varumärket Pantamera. Med Pantamera vill vi

uppmana alla att panta alla sina burkar och flaskor. Under Pantamera har

Returpack sina aktiviteter som ska bidra till ökad återvinning.

Exempel på olika aktiviteter är erbjudanden till campingar,

skidanläggningar, festivaler och föreningar. Våra erbjudanden går alltid ut på

att öka återvinningen. Vi har även utbildningskampanjer och tävlingar som

riktar sig till barn.


Tips på länkar för att hitta

information:

Burken Krister

www.youtube.com/watch?v=66sE1vRG62Q

Returpacks företagsfilm

www.youtube.com/watch?v=hSTRKFTC4OI

Energisnurran

www.pantamera.nu/sparaenergi/

Tips på frågor:

Vad gör ni idag för att påverka

folks attityder och inställning kring pantning?

Vad gör ni för att öka

tillgängligheten?

Hur duktiga är Sverige i

förhållande till andra länder? Vilka andra länder har pantsystem?


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.