Rösta fram din #FirstGeneration eldsjäl!

Nu är det dags att kora årets eldsjäl som har inspirerat och engagerat sig för FN:s globala mål. Här hittar du alla nominerade och lägger din röst på den just du tycker förtjänar en utmärkelse.

Den 5 oktober kommer #FirstGeneration Global Goals Forum att äga rum i Stockholm. Det är en dag fullspäckad med inspiration kopplat till de globala målen som arrangeras av Utrikesdepartementet, Sida och Ungdomar.se med projektet we_change. Under dagen kommer det att delas ut några utmärkelser till nominerade eldsjälar från 16 olika länder och du har möjlighet att rösta fram en av dessa i kategorin unga inspiratörer! Denna person belönas för sina insatser i att inspirera unga i hållbar utveckling och de globala målen. #FirstGeneration vill uppmärksamma eldsjälars viktiga roll som inspiratörer. Det är första gången som denna utmärkelse delas ut.

Det är alltså du som väljer vem som ska få utmärkelsen! Här nedanför kan du läsa om de olika kandidaterna och ännu längre ner lägger du din röst. Vem inspirerar dig?

Här är de fem nominerade:


Amalia Berglöf

Ålder: 19 år
Bor: Spånga
Brinner för: Ungas engagemang och involvering i samhället, utbildnings- och miljöfrågor.
Engagerad i: Fler Unga, Stockholms elevkårer och Sveriges elevråd

De senaste åren har Amalia varit aktiv inom elevrörelsen och i det engagemanget har hon stött på väldigt många vuxna som inte låtit unga komma till tals, även där ungas röster borde vara en självklarhet. Det var den här erfarenheten som fick Amalia att under våren 2016 dra igång arbetet med att starta ett ungdomsråd i Spånga-Tensta för att lyfta ungas röster och minska segregationen i området. Amalia menar att ungas perspektiv behövs för att samhället ska vara hållbart. Nu när omvärlden brinner och rasism inte längre är något vi kan blunda för så jobbar Amalia med att skapa plattformar där unga kan engagera sig, inspirera varandra och förändra sin omvärld.


Ahmed Al-Qassam

Ahmed_

Ålder: 27 år

Bor: Malmö

Brinner för: Rädda världen

Enagagerad i: PUSH Sverige och startat och driver Miljöpodden

Ahmed sprider miljö- och hållbarhetsfrågorna med passion till såväl invigda som de som ännu inte är engagerade och insatta. Ahmed är ordförande i PUSH (Plattformen där Unga Samarbetar för Hållbarhet) (en av deras delegater till COP22), har startat och driver Miljöpodden (vann Malmös miljöpris 2016), jobbar som samordnare för ett integrationsprojekt på Malmö kommun och filar på en affärsidé som förhoppningsvis kommer att bidra till en fossilfri värld. Ahmed använder sina olika projekt som verktyg för att nå ut med information, sprida kunskap, visa på hur brett miljöämnet är och inspirera andra till att engagera sig för en bättre värld.


Shada-Helin Sulhav

Ålder: 20 år

Bor: Akalla

Brinner för: Att med kulturen som redskap skapa positiv samhällsförändring

Engagerad i: Unga Tur-teatern och we_change

Shada brinner för att inspirera de människor som på riktigt kan göra skillnad när det kommer till de globala målen, det vill säga unga. Med kulturen som verktyg vill Shada få unga att känna att ingenting är omöjligt, att man som ung faktiskt kan påverka och drömma om en bättre värld. Shadas egen resa började hemma i vardagsrummet i Stockholmsförorten där hon spelade teater för familjen. Sedan dess har Shada bland annat medverkat i “Den är vi”, en pjäs om utanförskapet i Sverige och som har turnerat runt i Sverige och spelats på Dramaten. Shada har även tillsammans med Jonas Bane varit inspiratör på we_change stora hållbarhetsturné med utgångpunkt i de globala målen. Genom we_change har Shada fått möjlighet att engagera och inspirera tusentals gymnasieungdomar runt om i Sverige. Med kulturen som verktyg tror Shada att vi kan uppmärksamma människor på de problem som finns i samhället och mobilisera kraft för att skapa en rörelse som skapar positiv samhällsförändring.


Isak Utsi

Ålder: 25 år

Bor: Luleå och Jokkmokk

Brinner för: att göra ungas röster hörda och att sätta frågan om samiskt självbestämmande på den politiska dagordningen

Engagerad i: Samiska ungdomsförbundet Sáminuorra (tidigare b.la. WWF:s första ungdomsråd, Svenska kyrkan, Luleå Studentkår)

Isak står med en fot i den samiska kulturen och en i den svenska. Han är uppvuxen med renskötsel och den delen utgör en viktigt grund i hans liv. Isak säger att Sápmi (sameland) fortfarande koloniseras och att viktiga samiska områden exploateras för kortsiktig vinnings skull, det vid sidan om klimatförändringar är stora hot mot urfolket samernas kultur och levnadssätt. Han ser att liknande pågår i andra delar av världen och därför är den internationella arenan viktig för Isak, samarbeten och att lyfta andra urfolksungdomar är centralt för att kunna skapa en förändring. Isak arbetar med att ge andra unga förutsättningar att göra sina röster hörda genom att bidra till att skapa plattformar och nätverk för unga. I sitt ledarskap arbetar han hårt för att bygga upp fler lokalföreningar inom förbundet med målet att på sikt organisera ännu fler unga samer än idag. Han brinner för att lyfta unga samers synsätt och åsikter till makthavare och politiker, både inom Sverige men också internationellt genom olika samarbeten och FN-systemet.


Sebastian Krantz

Ålder: 22 år

Bor: Stockholm

Brinner för: Skapa starka organisationer där unga kan växa och för att utplåna orättvisor mot hbtq-personer.

Engagerad i: RFSL Ungdom och Sverok (tidigare: Fler unga och Södra Latins elevkår)

Världen blir bättre. De flesta kurvorna pekar uppåt och tyder på en framtid med större välstånd och mer demokrati. Samtidigt vågar inte rika länder ta emot de som flyr, rasismen tar större plats och en hbtq-personers livssituation är fortfrande horribel. Sebastian kämpar för att hen själv, hens vänner och alla andra hbtq-personer i världen ska kunna leva i trygghet och jämlikhet. Hen hjälper och inspirererar andra att ta det första steget till engagemang, att alltid stå upp för det som är rätt, att brinna för något utan att bränna ut sig och utplåna orättvisorna som slår mot de redan marginaliserade.


[voting id="1"]

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.