Sida vill minska fattigdomen i världen

Sida är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen. Men hur ser de till att våra pengar hamnar rätt och varför ska vi bry oss om vad som händer på andra sidan jorden? Sida är en av huvudpartnerna för we_change 2015 och vi passade därför på att fråga deras kommunikationschef Joachim Beijmo!

Varför engagerar ni er i we_change?
– För att visa hur arbetet för minskad fattigdom i andra länder hänger ihop med hållbar utveckling här hemma. Och för att berätta om vad vi åstadkommer. Vi är övertygade om att det är viktigt att se och förstå vilka framsteg vi gör för att unga människor ska ha energi att möta utmaningarna vi har och bygga en mer hållbar framtid.

Vilken av världens hållbarhetsutmaningar anser ni vara mest kritisk just nu?
– Våra tre prioriterade områden är klimat och miljö, jämställdhet och demokrati. Fattiga människor är alltid de som är mest utsatta, inte minst när det gäller klimatet. Gör vi inget åt klimatförändringarna kommer låglänta länder, som exempelvis världens sjunde folkrikaste land Bangladesh, snart stå under vatten och det kommer att tvinga tiotals miljoner människor på flykt.

Svenskt bistånd går till några av världens fattigaste länder där korruption är väldigt utbrett, hur ser ni till att inte ledarna stoppar pengarna i egna fickor?
– Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor, vilket är naturligt med tanke på att korruption är utbrett i många av de länder som vi samarbetar med. Korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra situationen på flera sätt. En viktig del av vårt anti-korruptionsarbete handlar om att stötta våra samarbetsländer i deras arbete mot korruptionen så att de själva kan bygga upp exempelvis egna skattemyndigheter. Det är även viktigt med stöd till medier och ett fungerande rättssystem så att allt sker mer öppet. Vi utreder alla misstänkta fall och vår regel är att alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid agera, alltid informera.

Vad skapar Sidas pengar och projekt för nytta i världen?
– Våra pengar bidrar till att människor som lever i fattigdom får det bättre. Varje svensk bidrar i genomsnitt med 10 kronor om dagen till svenskt bistånd och vi försöker skapa nytta för vartenda öre. Pengarna räddar liv och lindrar nöd vid kriser och katastrofer, men gör även att exempelvis gravida kvinnor kan föda på förlossningskliniker i stället för hemma, att barn får livsnödvändiga vacciner, och att nästan fyra miljoner människor har fått tillgång till toalett och rent vatten de senaste åren.

Varför är det viktigt att bry sig om vad som händer i andra delar av världen?
– Vi lever i en globaliserad värld och det som händer i andra länder påverkar i slutändan oss, på många olika plan. Så rent konkret är det viktigt för oss och Sveriges framtid. Sedan är det så klart viktigt att bry sig av medmänsklighet. Vill vi inte att människor en kort flygresa härifrån svälter, blir fängslade för att de har en viss sexualitet, eller blir slagna för att de är kvinnor. Vi är väldigt glada över att de allra flesta svenskar tycker att det är självklart att Sverige ska skänka 1 % av vår totala inkomst (BNI) till bistånd.

Hur bestämmer ni vilka biståndsprojekt ni ska jobba med och vilka kommer ni att jobba med under 2015?
– Det är inte vi som bestämmer det, det är du. Det svenska folket bestämmer, genom riksdag och regering, vilka länder som hamnar i fokus och hur mycket pengar vi ska skänka. Vi bestämmer sedan hur detta ska genomföras. Vi stödjer ungefär 3000 projekt om året så det är svårt att sammanfatta här, men vi kommer att göra alltifrån att fortsätta stödja flyktingkatastrofen i Syrien och Sydsudan till att försöka hitta på innovativa lösningar på hur fler ska få tillgång till elektricitet i Afrika.

Berätta om bilden överst på sidan, var är den tagen?
– I ett av våra projekt i Afghanistan där målet är att få flickor att gå i skolan. Läskunnigheten för kvinnor i Afghanistan hör till en av de lägsta i världen och under talibantiden gick knappt några barn i skolan. Med Sidas och Sveriges hjälp har det skett en enorm förändring, förut gick bara tre procent av flickorna i skolan, idag är siffran 40 procent.


Sida medverkar som huvudpartner under we_change 2015. De kommer att vara med oss på hela turnén, workshoppa med elever och sitta i en paneldebatt på varje ort.

Är du nyfiken på att veta mer om Sida och deras hållbarhetsarbete? Kolla in deras hemsida och följ dem på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube


Klicka här för att läsa om övriga samarbetspartners för we_change 2015!


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.