7 av 10 saknar information om arbetsmarknaden

Som ung spenderar man en himla massa tid i skolan, därför är det viktigt att det man får ut av skolan bidrar till att man kan känna ett lugn och trygghet inför framtiden. Att få information om hur arbetsmarknaden fungerar är en av alla de saker unga behöver. 

De som har deltagit i undersökningen befinner sig bara några år ifrån arbetslivet – vissa av dem är redan där. Ändå känner många att de inte vet hur arbetsmarknaden fungerar eller hur det går till när man skaffar ett jobb.

66% av Sveriges unga upplever att skolan inte gett dem tillräcklig kunskap om arbetsmarknaden. Endast 34% anser att de fått den kunskap som krävs för att ta sig an arbetsmarknaden. Kollar man sen vidare på de här siffrorna och ställer dem i relation till frågan kring hur unga känner inför framtiden ser vi att 57% av de som uppger att de inte fått tillräcklig information om arbetsmarknaden också känner sig oroliga och nedstämda vid tanken på framtiden.

Hur vill man få information om arbetsmarknaden då?

Här kommer en topplista på hur man som ung vill få information om arbetsmarknaden i skolan: 

  1. 1. Mer praktik (29%)
  2. 2. Träffa personer från företag som berättar om sina yrken (26%)
  3. 3. Studiebesök på arbetsplatser (23%)
  4. 4. En mentor att bolla med (13%)
  5. 5. Inget, får all information redan (5%)
  6. 6. Digital mötesplats/forum att diskutera (4%)

Vad är egentligen viktigast: betyg, nätverk eller kontakter?

Det unga tror är viktigast för att lyckas i framtiden är bra betyg. 43% tror att bra betyg är nyckeln till att lyckas, tätt följt av 38% som tror att nätverk och kontakter är viktigast. Det unga tror är mindre viktigt är kön, namn och utseende.

Ju yngre man är desto viktigare verkar betygen vara. De som svarat på undersökningen som är lite äldre (22-24 år) anser snarare att det är nätverk och kontakter som är nyckeln till att lyckas i framtiden. 

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.