Sommarläger om FN:s globala mål

Inom de kommande 15 åren ska tre fantastiska saker genomföras i världen. Extrem fattigdom ska utrotas, ojämlikheter och orättvisor ska minska och klimatkrisen ska lösas. I september 2015 klubbade FN:s generalförsamling därför igenom 17 Globala mål för hållbar utveckling. För att målen ska bli verklighet för alla människor, i alla länder, överallt, måste alla jobba för att det ska hända - och i det arbetet är DU viktig!

Vad?

Under en sommarvecka i Härnösand får du lära dig om FN:s Globala mål för hållbar utveckling och om vad världen, Sverige och du kan göra för att målen ska uppnås. Genom föreläsningar, seminarier, workshops, diskussioner och utställningar lär du dig om utvecklingsfrågor, de Globala målen, vad Sverige har för roll och hur du kan engagera dig lokalt och globalt för att målen ska uppnås.

För vem?

Sommarakademin är till för dig som är 18-25 år, som ännu inte är så insatt i de Globala målen – men är intresserad av att lära dig mer. Vi stävar efter att deltagarna representerar ett tvärsnitt av unga i Sverige idag och har skilda bakgrunder och erfarenheter. Alla typer av studenter, på såväl yrkesförberedande som studieförberedande gymnasieprogram, är därför välkomna. Du är intresserad av samhällsfrågor på lokal- och globalnivå och nyfiken på de Globala målen, men du behöver inte ha några förkunskaper.

Hur?

Du ansöker till Sommarakademin genom att anmäla dig här.
I anmälan motiverar du kortfattat varför du vill delta och beskriver dina eventuella förkunskaper. FUF gör sedan ett urval och bjuder in 40 deltagare till Sommarakademin. Genom urvalet säkerställer vi att deltagarna representerar ett tvärsnitt av unga i Sverige idag. Skicka in din ansökan senast den 15 maj. Om du bjuds in till att delta i Sommarakademin kommer du att kontaktas av FUF senast den 25 maj.

När?

Kursen genomförs 28 juni-30 juni 2016, 27 juni och 1 juli är resdagar.

Vart?

På Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Kursdeltagarna bor på kursgården.

Kostnader?

Sida står för kurskostnaden, mat och boende. Ett resebidrag på 500 kronor ges till varje kursdeltagare, ytterligare kostnader för resa till och från Härnösand bekostas av kursdeltagarna själva.

Om arrangörerna

Sommarakademin arrangeras av Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och Sida. FUF är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som informerar och skapar debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv. FUF verkar även som en länk mellan studenter, som vill arbeta med globala utvecklingsfrågor, och arbetsmarknaden. Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. 

Mer information om Sommarakademin 2016 hittar du här.

Välkommen med din ansökan!

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

1 Kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.