SSU vill ge CSN-lån för körkort

Det ska inte vara en klassfråga att skaffa körkort. Det säger Socialdemokratiska Ungdomsförbundet. Vi frågade SSU:s ordförande Gabriel Wikström vilka andra frågor de tycker är viktiga!

Vilka huvudfrågor driver ni som ungdomsförbund idag?
– Jobb, skola, bostad, feminism och antirasism.

Om ni fick lyfta fram någonting som ni tycker saknas i den ungdomspolitiska debatten idag, vad skulle det vara?
– Vi behöver mer av perspektiv på unga som att vi inte bara är framtidens vuxna utan har viktiga saker att bidra med redan nu. Det handlar om att ge unga möjligheter att påverka här och nu. I SSU har vi bland annat drivit på Socialdemokraterna om att ha 25 procent unga på valbar plats på listorna i de olika valen. Ska det finnas politisk vilja att verkligen lösa problem relaterade till unga måste vi få utrymme att göra våra röster hörda idag.

Det nya målet för ungdomspolitiken, giltigt från januari 2015, är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. På vilket sätt vill ni att ungdomar ska kunna få mer inflytande över samhällsutvecklingen?
– För det första måste ungdomsarbetslöshet och bostadsbrist lösas. Så länge unga riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet och inte kan börja ett självständigt liv kommer vi ha svårare att få inflytande i samhället. För det andra måste unga vara representerade i politiska församlingar och ha möjlighet att organisera sig i föreningar och partier. För det tredje har skolan ett stort ansvar att lära ut demokrati och möjligheter att påverka redan i tidiga åldrar.

Finns det några politiska områden där ni tycker att det saknas ett ungdomsperspektiv idag?
– Det är många frågor som handlar om unga – arbetsmarknad och bostad – som har ungdomsfokus som saknar ungdomarnas perspektiv. Sedan har vi större frågor som till exempel klimatet där unga idag får leva med konsekvenserna i morgon. Där skulle ett större ungdomsfokus vara avgörande för att få igång en verkligt lösningsfokuserad klimatpolitik.

Vilka möjligheter har ni som ungdomsförbund att påverka ert moderparti i frågor som rör ungdomar?
– SSU har en tradition av att få stort gehör för vår politik hos Socialdemokraterna. Bland annat har vi drivit igenom 90-dagarsgarantin som garanterar unga jobb eller utbildning inom 90 dagar. Ungas svårighet att komma in på arbetsmarknaden är en av vår tids största utmaningar. Hälften av alla i åldersgruppen 20-24 år som arbetar i Sverige har i dag tidsbegränsade anställningar. De ungdomar som i dag står allra längst bort från arbetsmarknaden är de med lägst utbildningsnivå och de som helt saknar arbetslivserfarenhet. När arbetsmarknaden ställer allt högre krav på arbetskraften är det unga utan fullständig gymnasieutbildning som har det allra tuffast att få ett arbete.
– För att komma tillrätta med ungas etableringsproblem på arbetsmarknaden krävs ett flertal åtgärder. Därför vill vi införa en 90-dagarsgaranti. Den ska innehålla insatser för arbetslösa unga från första dagen. Inom 90 dagar ska alla unga arbetslösa ha en utbildning, praktik eller arbete att gå till. Unga utan fullständiga gymnasiebetyg ska kunna tillgodogöra sig gymnasiekompetens med generös ersättning. Arbetsförmedlingen ska erbjuda kvalitativa praktikprogram och yrkesintroduktionsjobb med kollektivavtalsenlig lön som kombinerar utbildning och arbete.

Antalet unga som äter antidepressiva läkemedel ökar varje år. Hur vill ni ta itu med den psykiska ohälsan bland unga?
– Vi har precis släppt en kampanj som heter Skolstart som uppmärksammar ungas psykiska ohälsa kopplat till skolan. Vi tror att just skolan har en stor del i att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa tidigare. Därför vill vi ge skolorna ökade resurser för att jobba med psykisk ohälsa. Bland annat ge regelbundna samtal om den psykiska hälsan kopplat till skolhälsovården.

Enligt SCB:s siffror ligger ungdomsarbetslösheten idag på nästan 30 %. Vad är ert recept på att få fler ungdomar i arbete?
– Om Socialdemokraterna vinner valet i september kommer 90-dagarsgarantin införas. Då kommer de unga som verkligen behöver stöd att hitta ett arbete eller ta sig till en utbildning att få hjälp. Vi kommer även investera i infrastruktur, bostäder och välfärd vilket skapar jobb. Det är för att stärka efterfrågan på arbetskraft som är för svag idag. För att fler ska få ett jobb krävs både att vi rustar unga för arbetsmarknad, men lika viktigt att det finns jobb att få.

Vilka politiska reformer vill ni se för att ta itu med bostadsbristen och göra det möjligt för fler ungdomar att flytta hemifrån?
– Vi vill investera i små hyresrätter, ge bonus till hyresvärdar som hyr ut nyproducerade hyresrätter till unga och studenter och ha en särskild satsning på att bygga bostäder i universitetsstäder och orter med stor inflyttning. Men vi tror också att regler som försvårar byggandet av bostäder som unga kan efterfråga behöver tas bort.

Varför vill ni ge gymnasieutbildade ungdomar möjlighet att ta CSN-lån för att ta körkort?
– Körkort är något som många arbetsgivare efterfrågar men som idag är väldigt dyrt att ta. Många unga har inte råd och har samtidigt en tuff arbetsmarknad att kämpa med. Med den här modellen löser vi det problemet och gör det enklare för unga att blir efterfrågade på arbetsmarknaden. Det ska inte vara en klassfråga att skaffa körkort.


Nyfiken på att veta mer om SSU och deras politik? Klicka dig in på deras hemsida!

Diskutera allt om Riksdagsvalet i vår stora forumtråd!


1 Kommentarer

  1. Så deras svar är att ge mer lån? W00t? Om du inte har pengar att ta körkort, så skall du alltså låna pengar från staten. Sedan sitetr du med ett lån du inte kan betela eller?

    Är du en bank från 2006 eller?

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.