Svar från Coca-Cola

Här är Coca-Cola Sveriges skriftliga svar på de tio vanligaste frågorna till dem under turnén we_change 2014

1. Hur stora vinstutdelningar tar ni i Coca-Cola och skulle inte dessa kunna läggas på miljösatsningar och förbättrade arbetsförhållanden?

Coca-Cola Enterprises har som mål att ge tillbaka 1% av vinsten före skatt till sociala projekt. Dessutom investerar vi kontinuerligt tid och pengar på att minska vår miljöpåverkan och att vara den bästa arbetsplatsen. Vi har redan medarbetarengagemang i världsklass men kan ändå bli bättre. Vårt företags finansiella resultat redovisas kvartalsvis här: http://www.cokecce.com/investors

2. Vad gör ni på Coca-Cola rent konkret för att förbättra vårt samhälle?

Vi har som ambition att vara branschledande inom hållbar samhällsutveckling. Vi bidrar med direkta och indirekta arbetstillfällen, investerar i projekt för aktiv livsstil och driver på samhället och politiken i klimatfrågan. Läs mer om konkreta exempel på www.cceansvar.se

3. Hur arbetar ni med mångfald?

Vi ser mångfald som en värdefull tillgång och en förutsättning. Som företag vill vi spegla den mångfald som finns hos våra kunder och konsumenter. Alla våra medarbetare utbildas i mångfald och inkluderande. Cheferna har personliga mål inom området och för att ännu tydligare beakta mångfaldsaspekten vid rekrytering ska minst en av tre slutkandidater till en tjänst ska uppfylla något mångfaldskriterium. Vi följer dessutom regelbundet upp löneutveckling, befordringar, osv. Läs mer på: http://cceansvar.se/category/projects/medarbetare/

4. Varför är inte Coca-Cola ekologiskt eller Fairtrade?

I stället för att köpa exempelvis socker som är ekologiskt eller fairtrade från t.ex. Brasilien har vi valt att prioritera lokala närproducerade ingredienser. Vårt vatten tar vi från Mälaren och det socker vi använder kommer från Skåne. I dagsläget finns det inte svenskt ekologiskt socker att tillgå.

5. Hur kan ni påstå att ni är ett hållbart företag när ni bidrar till ohälsa och sjukdomar med era sockerspäckade produkter?

Vi har en bred produktportfölj med alkoholfria drycker: från vatten till läsk. Med eller utan kalorier. Vi har tydlig näringsinformation på våra förpackningar och har lanserat mindre förpackningar för att man lättare ska ha koll på hur mycket man dricker. Dessutom har vi flera projekt som uppmuntrar till aktiv livsstil, bland annat i samarbeten med Svenska Simförbundet för att få fler att börja motionssimma och för att öka simkunnigheten i Sverige. Läs mer på www.simmasverige.se Vår utgångspunkt är att en balanserad livsstil ger utrymme att njuta av den mat och dryck man tycker om – i lagom mängd.

6. Finns det ämnen i Coca-Cola som är cancerframkallande?

Produktkvalitet och säkerhet är vår största prioritet. I Sverige är det Livsmedelsverket som godkänner vilka ämnen som är säkra i livsmedel och vi följer lagar och regler för innehåll i våra produkter. Lär gärna mer här: http://cceansvar.se/projects/kvalitet-och-sakerhet/

7. Hur många liter vatten krävs för att tillverka 1 liter coca cola och hur många liter Coca-Cola tillverkas per dag?

2012 använde vi (här i Sverige) 1,86 liter vatten för att producera en liter läsk. Vi arbetar kontinuerligt med att få ner den siffran och målet är att vi 2020 ska använda 1,2 liter vatten per liter producerad dryck. Vi producerar ca 380 miljoner liter dryck per år. Ur ett globalt perspektiv har Coca-Cola systemet som mål att inom kort vara vattenneutrala, dvs att de ska återföra lika mycket rent vatten som de använder. Läs mer här: http://cceansvar.se/projects/vattenanvandning/det-dar-med-ansvarsfull-vattenanvandning/

8. Coca-Cola-fabriker i t.ex. Indien tar en del av den väldigt låga mängd drickbart vatten som finns, frågan i sig kanske inte gäller Coca-Cola Sverige men hur tar ni ställning när fabrikerna faktiskt skapar ett dåligt liv för befolkning även fast de ger jobb?

Sammantaget står den totala dryckesindustrin i Indien för en försvinnande liten del av vattenförbrukningen jämfört med övrig industri och jordbruk. Coca-Cola har förbundit sig att ge tillbaka allt vatten vi förbrukar. Redan nu återvinner vi mer än 1/3 av allt vatten vi förbrukar i Indien och målet är inte bara att bli vattenneutralt men att bidra med rent vatten. Coca-Cola gör mycket för vattenfrågan på många ställen i världen, framförallt i Indien; vi bygger regnvattenåtervinnings-system, vi kör ut rent vatten till byar, osv. Läs mer om vattenprojekt i Indien här: http://www.coca-colacompany.com/collaborating-to-replenish-the-water-we-use

9. Varför har Coca-Cola Zero så manliga och Coca-Cola Light så kvinnliga reklamer?

Coke Zero utvecklades för att vi märkte att många killar som ville minska sitt kaloriintag men inte sluta dricka Coca-Cola tyckte att Light inte smakade tillräckligt mycket Coca-Cola och att produkten inte tilltalade dem. Marknadsföringen av Light och Zero utvecklas hela tiden och båda varumärkena blir stegvis allt mindre könsinriktade, men samtidigt med bibehållen stark karaktär och positionering.

10. Hur transporterar ni era produkter?

Våra utgående transporter går främst på lastbil och för att minska klimatpåverkan satsar vi på förnybara bränslen; 72% av våra fordon går på RME och vi har även transporter på biogasbilar. Vi optimerar transporterna med ruttplanering och åker alltid med fyllda bilar. Våra inkommande transporter sker till stora delar med tåg och vi arbetar på att hitta sätt att också lägga över utgående på räls. Sedan 2007 har vi minskat våra transportrelaterade utsläpp med cirka hälften. Läs gärna mer här: http://cceansvar.se/category/projects/energi-och-klimat/

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.