Svar från Gävle kommun

Här kommer skriftliga svar från Gävle kommun på de tio vanligaste frågorna till dem under turnéstoppet i Gävle

1. Om jag har en idé till kommunen, vem vill hjälpa mig? Vem ska jag prata med?

Det beror lite på vad den handlar om men om det rör sig miljö kan du höra av dig till kommunens hållbarhetsutvecklare, bodil.durebrandt@gavle.se eller mer generellt om du vill vara med att påverka: kommunens ungdomsstrateg: karl.nassen@gavle.se

2. Varför är det inte gratis att åka med kollektivtrafiken?

I Gävle åker pensionärer gratis mellan 9-15 under vardagarna redan idag och det finns även ett förslag att ungdomar i hela Gävleborgs län framöver ska få åka gratis. Det förslaget utreds nu om det är ekonomiskt genomförbart för det kostar en hel del att driva kollektivtrafik för en kommun, cirka 140 miljoner per år. Idag finansierar Gävle kommun hälften av kostnaden för kollektivtrafiken, cirka 70 miljoner.

3. Hur kan jag som ungdom engagera mig i samhället för att bidra till den hållbara utvecklingen, vad finns det för stöd?

Främst föreslår jag att gå med i Ungdomsrådet http://gavleungdomsrad.wordpress.com/ Ungdomsrådet är en plats där unga i Gävle ska kunna engagera sig för att göra Gävle till en bättre stad för unga. Det handlar om att unga som inte har rösträtt än ska kunna vara delaktiga i samhället, men också att ungas åsikter ska tas tillvara på ett bra sätt så att kommunen fattar bättre beslut. Ungdomsrådet gör saker som riktar sig dels mot kommunen och politikerna, dels mot andra ungdomar i Gävle. Du kan även lämna in så kallade medborgarförslag om du har idéer som du vill att kommunen ska arbeta med. https://tjanster.gavle.se/008

4. Hur kan man på bästa sätt få vuxna att lyssna på yngre?

Se svar fråga 3.

5. Har ni politiken med er i ert arbete för miljö och hållbar utveckling?

Det är politiken i Gävle som vill att Gävle ska bli en av de bästa miljökommunerna i landet så de är verkligen med och har stort engagemang. De har avsatt mycket pengar de närmaste åren för att göra det möjligt.

6. Berätta om den viktigaste och största förändring kommunen har gjort för att positivt påverka samhället!

Då känner jag som arbetar med miljöfrågor att det är det Miljöstrategiska programmet som kommunen tagit fram! Det visar att Gävle har höga ambitioner inom miljöområdet och en bra miljö är en förutsättning för ett bra liv både på kort och lång sikt för de som bor i Gävle!

7. Hur är platserna i kommunfullmäktige fördelade mellan partierna?

Socialdemokraterna 24 mandat

Moderaterna 18 mandat

Miljöpartiet 5 mandat

Folkpartiet 5 mandat

Vänsterpartiet 4 mandat

Sverigedemokraterna 4 mandat

Centerpartiet 3 mandat

Kristdemokraterna 2 mandat

Totalt 65 mandat

läs mer: http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Kommunfullmaktige/Mandatfordelning/

8. Skulle ni kunna ordna mer sommarjobb åt ungdomar inom kommunen?

Vi försöker varje år se över hur vi kan ordna sommarjobb. Som det ser ut idag erbjuder vi sommarjobb till alla som går i gymnasiet under sommaren mellan årskurs 2 och 3. Och till exempel omvårdnad och Gavlegårdarna söker varje år sommarjobbare.

9. Varför är inte skolmaten helt ekologisk och efter säsong? Skulle bli billigare, bättre för miljön, godare, nyttigare och ge mer energi.

Vi vill verkligen att det ska vara mer och mer ekologisk mat och arbetar hela tiden för att öka andelen ekologisk mat i skolorna. 2013 var andelen 26 % och år 2020 ska det vara 50 %. När vi nått dit ska vi fortsätta att bli bättre och bättre. Att handla efter säsong är något som vi också vill ska bli en självklarhet för de som köper in och lagar mat och vi ska därför genomföra utbildningar om hur man kan gå tillväga.

10. Vad görs inom kommunen för att hjälpa dem i utanförskap och minska segregation?

Gävle har precis inlett ett samarbete med UNICEF och Brynäs IF som bland annat handlar om att minska mobbing och utanförskap. Man håller även på att ska anställa en integrationssamordnare som ska jobba med detta.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.