Svar från Myrorna

Här är svar från Myrorna på de tio vanligaste frågorna som ställdes till dem under we_change 2014:

1. Hur vill myrorna inspirera ungdomar att skänka kläder?

Genom att berätta om vad bra det är för miljön att återanvända och vilken social nytta deras gåva dessutom gör om man skänker till en ideell insamlingsorganisation. Vi inspirerar unga till att upptäcka att secondhand är kul att handla, trendigt och prisvärt genom riktade kampanjer så som studentrabatter eller tävlingar.

2. Sparar man energi på att skicka använda kläder utomlands istället för att tillverka nya kläder?

Ja, det oberoende miljökonsultföretaget WSP har tittat på denna fråga genom ett unikt klimatverktyg. Resultatet pekar på att det alltid är bättre att återanvända ett plagg än att köpa nytt, även om plagget transporteras väldigt långt och trots att mottagarlandet har en sämre avfallshantering när plagget till slut måste slängas.

3. När någon lämnar in kläder, tvättar ni dem för att inte medföra hygieniska problem?

Nej, de gåvor vi får är i väldigt bra skick. Endast 7% av de 8000 ton textil vi samlar in varje år går till förbränning för att de är i för dåligt skick för att återanvända eller återvinna.

4. Hur mycket kläder får ni in per år?

Ca 8000 ton.

5. Hur skiljer ni er från andra secondhandföretag?

Vi är en ideell organisation. Vårt överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete för människor som är i behov av stöd och hjälp.

6. Hur mycket tjänar ni per år och vad görs med vinsterna?

De senaste 4 åren har vi tjänat över 40 miljoner kr som har gått till Frälsningsarméns sociala arbete.

7. Ni ägs ju av Frälsningsarmén, vad tycker ni om deras diskriminerande syn på HBTQ-människor?

Vi delar absolut inte Frälsningsarméns syn på homosexualitet och har påtalat det för våra ägare för det är en viktig fråga för oss. Frälsningsarmén för nu diskussioner kring frågan såväl i Sverige som internationellt och håller oss underrättade om utvecklingen. På Myrorna gör vi ingen åtskillnad på människor, alla är välkomna och medarbetarna utvärderas enbart utifrån kompetens och insats.

8. Varför är cirkulär ekonomi viktig för vår framtid?

Cirkulär ekonomi är en vision och modell om ett ekonomiskt system där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet. Modellen är viktig för att synliggöra och ge ett gemensamt synsätt kring våra möjligheter att skapa välstånd även i framtiden genom att tillvarata resurser. Cirkulär ekonomi är en avgörande omställning för samhället för att klara framtida resursutmaningar.

9. Varför ska jag lämna kläder till Myrorna och inte sälja dem själv?

Du kan sälja på nätet, swappa mm. Det viktigaste är att kläderna återanvänds i så stor utsträckning som möjligt istället för att slängas för det är ett resursslöseri. Om du väljer att skänka till Myrorna så får du något extra på köpet, inte nog med att du gör miljö en tjänst, du gör dessutom en stor insats för människor som är i behov av stöd och hjälp.

10. Varför säljer ni kläder istället för att skänka dem till hemlösa?

Frälsningsarméns sociala verksamheter, t.ex. härbärgen eller behandlingshem för missbrukare, får alla de kläder de behöver av oss. Vi får in över 8000 ton textil varje år och det räcker både till hemlösa och till försäljning.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.