Svar från Sida

Här är Sidas skriftliga svar på de tio vanligaste frågorna som ställdes till dem under Hållbarhetsgrillen i Rosenbad:

1. Vad gör Sida egentligen?

Vi genomför en stor del av

det svenska biståndet. Riksdag och regering bestämmer vilka länder vi

ska stödja och med hur mycket pengar, men vi väljer vilka projekt och

program och följer upp resultaten. Vi bidrar också med kunskap och

kontakter för att stödja hållbar utveckling.

2. När du säger att staten bestämmer hur mycket ni får, betyder det i samband med att du pratade om att ert företag hjälper världen, att skattepengar begränsar er att göra världen till en bättre plats?

Ja, den del av den svenska statsbudgeten som vi får använda för att satsa på bättre utveckling för människor i andra länder är begränsad. Det är politiska beslut och den delen ska vägas mot andra delar i statens budget, t ex försvaret, utbildning eller forskning.

3. Hur mycket fokus i ert arbete är på just hållbarhet? Har ni något exempel? En solskenshistoria i ert internationella arbete?

Hållbarhetsperspektivet finns med i alla program och projekt vi stödjer. Det finns många exempel på lyckade biståndsinsatser med svenskt stöd. Ett är stödet till att bättre hantera vattenresurser omkring floden Pungwe i Mocambique:http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Bistandets-resultat/Manniskan-i-centrum/2011/Margarita-Losse-Dzogo-i-Mocambique/

4. Vad finns det för förbättringsmöjligheter för hållbarhet inom Sidas projekt?

Allt vårt arbete ska genomsyras av hållbarhetsperspektivet, men visst finns det utrymme för förbättringar. Det är svårt att säga något generellt eftersom de program och projekt vi stödjer är så oerhört olika.

5. Det har pratats sjukt mycket om att Sida slarvar med biståndet, stämmer det?

Nej, slarvar gör vi inte. Biståndet är omdiskuterat och det är ofta debatterat. Vi har god kontroll på att biståndet används som det ska, men eftersom vi arbetar i länder med stor korruption upptäcker vi också varje år en mängd fall där man har försökt förskingra pengar. Då agerar vi och kräver ofta tillbaka pengar.

6. Vem gör uppföljning på det arbete ni gör? Är det ni, för då är det ju inget objektivt och ni kan vrida resultatet till er fördel.

Vi följer upp resultaten av de program och projekt vi stödjer, men det finns också en Riksrevision som granskar oss och en särskild Expertgrupp för biståndsanalys som utvärderar hela det svenska biståndet.

7. Styrs ni mest av svenska mål eller FN-mål?

FN:s mål är övergripande men är inte direkt styrande. De svenska målen är styrande för vår verksamhet. Regeringen fattar beslut om strategier för respektive land som ska få svenskt bistånd och i de strategierna finns mål som vi ska nå.

8. Hur arbetar Sida med unga? Jobbar ni bara globalt eller har ni lokala initiativ också för oss i Sverige?

De biståndsprogram och -projekt vi stödjer är framförallt i andra länder, men vi har några aktiviteter för unga svenskar också. Till exempel kan man få stipendium för att göra en resa och en studie när man ska skriva en uppsats på universitetet [stipendiet heter MFS, Minor Field Study. we_change:s anm.]. Vi har också i uppdrag att rekrytera unga vuxna till särskilda tidsbegränsade jobb inom FN, Världsbanken och EU.

9. Vad prioriterar ni för utmaningar att lägga pengarna på? T.ex. miljö och klimat eller mänskliga rättigheter och fattigdom?

Allt arbete ska ytterst bidra till att fattiga kan få det bättre, men för att nå dit är det tre områden som Sverige tycker är särskilt viktiga. Det är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

10. Hur skyddar ni er mot korruption? Och finns det korruption i Sverige?

Vi följer noga upp allt bistånd och använder revision som metod för att se till att pengarna går fram. Dessutom har vi en särskild utredningsgrupp och ett så kallat visselblåsarsystem för att upptäcka och utreda korruption. Ja, det finns korruption i Sverige, men den är inte lika omfattande som i de länder som har stort problem med korruption.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.