Svar från WWF

Här är Världsnaturfonden WWF:s skriftliga svar på samma tio frågor som miljöminister Lena Ek och Naturskyddsföreningen svarat på

1. Vilka är konsekvenserna av att Sverige sålde överskottet av våra utsläppsrätter istället för att låta dem frysa inne?

Konsekvensen blir att någon annat part nu kan köpa de utsläppsrätterna och få det tillgodoräknat som utsläppsminskning i sin bokföring utan att de i själva verket har gjort någon utsläppsminskning. Hade Sverige låtit dom frysa inne så skulle de ej kunna köpas av någon annan part.

2. Varför tror ni att Lena Ek väljer att prioritera kemikaliefrågan när erkända forskare som Johan Rockström pekar på att när det kommer till planetary bounderies så finns det mycket större problem? 

Kemikaliefrågan är viktig –men det är också viktigt att ta tag i de stora frågorna. Så vår uppmaning till Lena Ek är att komma med lösningar för biologisk mångfald (och då specifikt lösningar på hur vi ska nå våra miljömål) samt klimatfrågan.

3. Vilka frågor prioriterar ni att arbeta med? 

WWF arbetar i över 100 länder med projekt som sträcker sig från att skydda djur och natur ute i fält till att påverka beslutsfattare i maktens korridorer. Våra övergripande mål är att öka den biologiska mångfalden och minska de ekologiska fotavtrycken så att människor kan leva i harmoni med naturen. Vi fokuserar på fältprojekt för att bevara och skydda djur och natur på land och till havs. Vi arbetar också med projekt för att minska klimatutsläppen. WWF har prioriterat de geografiska områden vi arbetar inom utifrån vilka områden som är absolut viktigast för människan att bevara. Det handlar om de stora skogarna i Asien, Afrika och Sydamerika. Det handlar också om de stora haven. När det gäller klimat så har vi prioriterat klimatarbetet utifrån vad vi kan göra nu och vilka tekniska lösningar vi måste utveckla nu för att också minska klimatutsläppen imorgon.

4. Hur arbetar ni för att få upp miljö- och klimatfrågor på den politiska agendan? 

WWF koordinerar vårt påverkansarbete globalt och gör gemensamma globala insatser för att påverka ledande politiker och parlamentariker. Vi arbetar också koordinerat inom EU med gemensamma kampanjer och insatser. Vi arbetar också lokalt med att påverka politiker när det gäller frågor som är viktiga i Sverige. De verktyg vi använder är kampanjer, aktiviteter på stora globala möten, rapporter, debattartiklar, enskilda möten med mera. Vi samverkar också med de som delar vår syn på lösningarna. Det kan vara opinionsbildare, företag eller andra organisationer.

5. Är konsumentmakt det enda ungdomar har till förfogande för att påverka samhället? 

För att få tillstånd de förändringar som behövs kommer vi att behöva ställa om vårt samhälle. Primärt handlar det om att rösta rätt. Det handlar också om att påverka i den skola man går, sin familj, på de arbetsplatser där du och din familj arbetar och också när ni står i butiken och väljer produkter. Stötta gärna också en organisation som delar dina värderingar. Genom ditt stöd kan organisationen göra mer och du får dessutom ta del av de arbete som organisationen gör och kan delta.

6. Varför uppnår vi bara 1-2 miljömål av 16 och vad får det för konsekvenser? Hur går vi vidare? 

Konsekvenserna är bland annat att den biologiska mångfalden i Sverige utarmas. Därför har WWF startat kampanjen Svenska Pärlor med målsättning att öka skyddet av svenska natur på land och till havs. På land så att vi bevarar vår unika natur, flora och fauna som vi behöver för framtida generationer. Till havs så att vi kan fiska och bada -inte bara i dag utan också imorgon. Förutom att öka skyddet på land och till havs så behöver vi också se över våra lagar och regler så att vi når målen och tillsätta de resurser som behövs.

7. Vad tycker ni om Vattenfalls investeringar i tysk kolkraft och kolgruvor? Kan det gå hand i hand med folkets åsikter om den smutsiga kolenergin då Vattenfall är ägt utav folket? 

Nej, det kan absolut inte gå hand i hand. Att sluta investera i kolkraft och istället investera stort i energieffektivisering, förnybar energi och moderna elnät är världens mest akuta klimatåtgärd. Vattenfalls agerande i Tyskland är således tyvärr både förskräckligt och ansvarslöst. Vi anser att Regeringen inom Ägardirektivet uttryckligen ska förbjuda Vattenfall att göra nyinvesteringar i kolkraft. När ägardirektivet sågs över 2009 så föreslog vi, Greenpeace och Naturskyddsföreningen tillsammans detta i ett brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt och var även ute i press i frågan. Se DI Debattartikel här <http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/forbjud-kolinvesteringar> Inga sådana beslut har ännu tagits.

8. Tror ni att Sverige kan drivas till 100% på förnybar energi? Räknar ni med kärnkraft då? 

Ja det tror vi. Och då räknar vi ej in kärnkraft. Vi har gjort ett genomgående scenario och rapport på ämnet med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet. Vi anser att Sverige ska ta fram tydliga mål och en färdplan för att nå 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige till senast år 2050 - med ett delmål till 2030 på 80 procent förnybar och hållbar energi. På kraftsidan anser vi att Sverige ska sätta ett mål om 100 % förnybar el till senast år 2030. Se WWFs rapport och IVLs scenariounderlag här: <http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1409627-wwf-rapport-stll-om-till-100-procent-frnybar-energi-p-naturens-villkor>

9. Ni som jobbar på WWF, lever ni som ni lär? 

Vi källsorterar, köper certifierade produkter, åker kommunalt, äter ekologiskt och tänker på att minimera vår miljöpåverkan så långt vi kan. Både på jobbet men även på fritiden.

10. Hur jobbar ni för att inkludera unga i er verksamhet? 

Vi har startat ett ungdomsråd där unga människor kommer att engagera ungdomar i hela Sverige genom att dela ut stöd till unga gröna projekt. Ungdomsrådet kommer också att påverka WWFs verksamhet, vilket är viktigt då vi arbetar för att skapa en framtid för morgondagens generationer. Du kan också stötta oss genom att delta i kampanjer och upprop. Ibland gör WWF i världen extra insatser för ungdomar som t ex en resa till Arktis eller ett besök till ett av WWFs fältprojekt. Sen så deltar vi och stöttar we_change turnen.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.