Lycka anses svårast att uppnå

Vi ställde frågan om vad som kommer att vara svårast att uppnå i framtiden. Resultatet visar att unga tror att lycka är det som är svårast att uppnå. 

Trots att nyheterna rapporterar om både arbets- och bostadsbrist så är det inte jobb och bostad som Sveriges unga tror är svårast att uppnå i framtiden. Oavsett ålder och kön så uppger flest  att det som kommer att bli svårast att uppnå i framtiden är att bli lycklig. Att få ett fast jobb samt ”jag tror inte att något är svårt att uppnå” kommer på andra respektive tredje plats. Egen bostad kommer först på sjätte plats. 

Hur ser det ut beroende på var i Sverige man bor?

I Västernorrland är oron störst för att få ett fast jobb. Där är det hela 50% som tror att detta är svårast att uppnå. Oron för att få ett jobb är som lägst i Örebro län.

I Östra Götaland är det flest som tänker att lycka är svårast att uppnå. 50% listar lycka som svårast. I Västernorrland är det bara 10% som uppger att lycka är svårast att uppnå och det är minst i hela Sverige. Betyder det att man är lyckligare där? 

Oron för att hitta en egen bostad är som störst i Halland men tätt följt av Uppsala och Stockholm. På många platser runt om i Sverige verkar detta inte vara något orosmoment alls. Både i Västernorrland, Värmland och Kalmar är det ingen som har svarat att det är svårast att uppnå. 


Vad tror du är svårast att uppnå i framtiden? Diskutera i forumet!

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.