Tema we_change 2016

Under we_change 2016 kommer vi att fokusera på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om årets tema här.

De globala målen spikades under hösten 2015 av FN:s 193 medlemsländer. Syftet med målen är att skapa en jämställd, trygg och hållbar värld, där vi tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Du kan läsa mer om de globala målen här.

Under we_change 2016 kommer vi att snacka hållbar utveckling utifrån de globala målen. Varför? Jo, för att det ligger i tiden och för att det är upp till oss att naila de här målen till 2030.

Vad händer om vi inte gör det? Jorden går kanske inte under om vi inte uppnått alla målen till 2030 men om vi inte agerar nu så kommer det defiitivt att påverka oss. Om vi inte bekämpar klimatförändringarna nu så kommer till exempel hela nationer att förintas till följd av att havsvattennivåerna höjs.

Ni är huvudpersonerna

Under we_change samlar vi aktörer från hela samhället (läs mer om våra samarbetspartners här), som alla står för olika perspektiv och som jobbar med de globala målen. Vi vill genom we_change ge er möjlighet att träffa dessa aktörer, ta del av deras arbete men också ge er möjlighet att ifrågasätta och pusha dem till att göra ännu mer. Vi vill också att ni ska få en chans att dela med er av era innovativa lösningar och tankar på hur vi tillsammans kan uppnå de globala målen.

Hållbar utveckling är ungas fråga, det är er framtid det handlar om. Därför vill vi inkludera er i samtalet om och arbetet med de globala målen. Som Ban Ki-moon sagt “vi är den första generationen som kan utrota fattigdom men också den sista generationen som kan förhindra klimatförändringarna”, därför är det dags att vi agerar nu.

Med de globala målen som tema hoppas vi kunna skapa en större förståelse för vad hållbar utveckling innebär och vad som konkret behöver göras för att vi ska kunna skapa den där schysta jämställda, trygga och hållbara världen som vi drömmer om och har rätt till. 

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.