Turné om hållbar stadsutveckling

NYHET Världsnaturfonden WWF ordnar tillsammans med fyra svenska kommuner rådslag om hållbar stadsutveckling där ungdomar är med och utmanar beslutsfattare och experter. Du är varmt välkommen till dessa men kan också följa med digitalt.

Bloggen sverigesungdomsrad.se/svungbloggen/ och hashtaggen #wwfstadsturne kommer att uppdateras av Agnes Nordberg från Sveriges Ungdomsråd och Karolin Joelsson från PUSH Sverige. 

Rådslagen leds av moderator Peter Örn (tidigare bland annat ordförande i regeringens Delegation för hållbara städer) och inbjudna är beslutsfattare och olika nyckelaktörer inom stadsutveckling – såsom politiker, tjänstemän, forskare och näringslivet– men också skolungdomar från ett antal skolor på orterna. Eleverna har jobbat med ett projekt kallat ”Vår stad 2030” och kommer att presentera sina framtidsbilder av den hållbara staden på rådslagen. 

Turnéstoppen är; Umeå 19/2, Kristianstad 27/2, Västerås 11/3 och Uppsala 12-13/3.

Bloggen kommer att uppdateras i samband med turnén och ha ett ungdomsperspektiv för att fler ska få ta del av de fantastiska idéer som kommunernas ungdomar har för framtiden. På hashtaggen #wwfstadsturne kan ni följa Karolin och Agnes uppdateringar live från konferenserna men även andra besökare och deltagare som twittrar och är aktiva i sociala medier. 

Läs mer om stadsturnén (WWF)
Läs mer om Earth Hour City Challenge (WWF)

Program Umeå 19/2 – Skolungdomar utmanar politiker och experter 
Program Kristianstad 27/2  - Den hållbara maten; vad åt du till lunch?
Program Västerås 11/3  - Västerås, planeten och framtiden
Program Uppsala 12-13/3 – Det globala ledarskapet 


Mer information

Emelie Kärre
Handläggare Hållbara städer
Världsnaturfonden WWF
emelie.karre@wwf.se


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.