Ung Vänster vill ha feministiskt självförsvar i skolan

Feministiskt självförsvar i skolan är en av frågorna som Ung Vänster driver. Men vilka andra saker är viktiga för Vänsterpartiets ungdomsförbund? Vi har med snackat med ordförande Stefan Lindborg och försökt gräva lite djupare i deras politik!

Vilka huvudfrågor driver ni som ungdomsförbund idag?
– Våra viktigaste frågor handlar om att unga ska ha rätt till trygghet i vardagen och makt över det egna livet, då kan vi inte fortsätta en politik som gör de rika rikare. Unga ska ha trygga jobb till löner som går att leva på, vi måste bygga bort bostadsbristen och sätta stopp för privata vinstintressen i välfärden.

Om ni fick lyfta fram någonting som ni tycker saknas i den ungdomspolitiska debatten idag, vad skulle det vara?
– De stora klasskillnaderna och orättvisorna mellan män och kvinnor måste diskuteras mer. Idag är det i allt för hög utsträckning vår bakgrund som avgör vår framtid. 

Det nya målet för ungdomspolitiken, giltigt från januari 2015, är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. På vilket sätt vill ni att ungdomar ska kunna få mer inflytande över samhällsutvecklingen?
– Unga måste involveras i beslut och diskussioner om frågor som rör dem. För att unga ska få mer inflytande över samhällsutvecklingen måste fler organisera sig politiskt. Det är när man är många som kämpar tillsammans mot gemensamma mål som man också kan göra skillnad. 

Finns det några politiska områden där ni tycker att det saknas ett ungdomsperspektiv idag? 
– Unga är ingen enhetlig grupp och därför är det svårt att prata om ett ungdomsperspektiv. Däremot måste vi diskutera hur otrygghetssamhället slår mot många unga. Hur man tvingas bo kvar hemma för att det inte finns lägenheter, hur det påverkar ens liv att ha ett otryggt jobb eller hur skeva skönhetsideal och ouppnåeliga normer går ut över unga tjejers hälsa.

Vilka möjligheter har ni som ungdomsförbund att påverka ert moderparti i frågor som rör ungdomar?
– Vi har bra kontakt med Vänsterpartiet. Förra året tog vi tillsammans fram ett ungdomspaket som ingick i Vänsterpartiets budget. På många ställen samarbetar vi lokalt kring till exempel att införa feministiskt självförsvar i skolan, och nu senast lyckades vi i Umeå.

Antalet unga som äter antidepressiva läkemedel ökar varje år. Hur vill ni ta itu med den psykiska ohälsan bland unga?
– Den ökande psykiska ohälsan är ett stort problem bland unga. Bland unga tjejer ser man hur ohälsan tydligt är kopplad till könsmaktsordningen och till stereotypa idéer om hur tjejer ska vara. Ung Vänster vill att man satsar mer på elevhälsan, har fler ungdomsmottagningar och ser till att man snabbt kan få hjälp på BUP om man mår dåligt.

Enligt SCB:s siffror ligger ungdomsarbetslösheten idag på nästan 30 %. Vad är ert recept på att få fler ungdomar i arbete?
– För det första måste vi ha en ekonomisk politik som genom investeringar – i till exempel välfärden, bostadsbyggande och klimatomställning – skapar nya arbeten och löser viktiga samhällsproblem. Det är viktigare än att genomföra stora skattesänkningar. Sedan krävs det också att skolan ger alla bra förutsättningar och att den som är arbetslös får aktiva åtgärder så att man lättare kan få ett nytt jobb.

Vilka politiska reformer vill ni se för att ta itu med bostadsbristen och göra det möjligt för fler ungdomar att flytta hemifrån?
– Under lång tid har bostadspolitiken marknadsanpassats i Sverige och det har gjort att bostadsbristen förvärrats. Nu måste vi gå i motsatt riktning och se till att staten och kommunerna för en offensiv bostadspolitik som fokuserar på att bygga nya hyresrätter till hyror som unga har råd att betala. Ung Vänster vill att staten inför ett investeringsstöd, alltså skjuter till pengar, för att bygga fler klimatvänliga och billiga hyresrätter.

Ni vill ge tjejer möjlighet att lära sig utöva självförsvar i skolan. Varför inte killar?
– Av två skäl. För det första för att det sexualiserade våldet i huvudsak drabbar tjejer och kvinnor. Det andra skälet handlar om att ett viktigt syfte med feministiskt självförsvar är att skapa arenor där tjejer kan diskutera gemensamma erfarenheter av sexuella trakasserier, våld och andra uttryck för könsmaktsordning. Separatism för tjejer är en strategi för ökad jämställdhet.


Vill du veta mer om Ung Vänster och deras politik? Surfa in på deras hemsida!

Diskutera allt om Riksdagsvalet i vår stora forumtråd!


1 Kommentarer

  1. Så det är alltså okey att slåss i skolan, men bara om man är kvinna. Vore det inte bättre om V tittade på varför män som brukat våld på kvinnor får lägre straff än män som brukat våld på män? Eller varför samkönade par döms till andra straff än hetropar. Det är väl lite viktigare…

    Så om V får välja skall vi släppa lös en generationkvinnor som uppmundras att sparka killar i skrevet. Att tjejer också står för våldsbrott på krogen är något V missat, kvinnor är generellt farligare än män (fråga vilken väktare som helst )

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.