Unga känner oro vid tanken på framtiden

Hur kommer framtiden att se ut? Det är inget vi kan ge ett definitivt svar på men vi kan spekulera. Vad ger tanken på framtiden dig för känsla? Kanske känner du glädje, hoppfullhet eller nedstämd. 4 av 10 unga känner sig oroliga och ångestfyllda. 

Ett av rapporten Unga rösters viktigaste och mest oroväckande resultat är det om ungas framtidstro. Nästan hälften av Sveriges unga (48%) känner sig antingen oroliga och ångestfyllda eller ledsna och nedstämda vid tanken på framtiden. 

Finns det någon skillnad mellan killar och tjejer?

Betydligt fler killar än tjejer uppger att de inte känner något särskilt vid tanken på framtiden – 32% av killarna, medan samma siffra för tjejer ligger på 18%. Tjejer känner sig i högre utsträckning än killar oroliga och nedstämda vid tanken på framtiden: mer än hälften (55%) av tjejerna uppger att de känner dessa känslor. Bland killarna känner 37% likadant. 


Läs och ladda ner rapporten här.

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.