Ungas röst i Paris

Klimatmötet i Paris kickstartades under måndagen med över 150 stats- och regeringsledare som inledningstalade. Media hårdbevakar men var är det unga perspektivet? Vi breddar bevakningen och kollar läget med en av de unga svenska delegaterna.

De som berörs allra mest av klimathotet är unga, ändå är det sällan unga röster hörs. Media rapporterar nu intensivt från förhandlingarna i Paris men hur många artiklar har du läst som haft ett ungt perspektiv? Inte så många misstänker jag. Klimatfrågan är ungas fråga, det är deras framtid, ändå är det just ungas röster som sällan blir hörda.

För första gången har den svenska delegationen som deltar i miljömötet i Paris två platser vikta åt unga. Äntligen!

Shimeng Zhou, 25 år, och Felix Antman Debels, 24 år, är de som representerar Sveriges unga under klimatmötet. De svenska ungdomsdelegaterna är utsedda av landsrådet för svenska ungdomsorganisationer (LSU) och ska vara en länk mellan de svenska förhandlarna och unga miljöorganisationer på plats t.ex. Fältbiologerna och PUSH Sverige.

Vi hörde av oss till Shimeng Zhou för att kolla läget efter första dagen.
– Intrycken är många efter första dagen! Mötet rivstartade igår med öppningstal från världens ledare. Det gav mötet en viktigt “energiboost” och tydligt politiskt tryck. Jag skulle säga att stämningen är allvarlig men hoppfull. Alla arbetar febrilt – det märks på det konstanta surret i korridorerna. Flera rika länder meddelade under måndagen nya ökade stöd still klimatanpassning, däribland Sverige – en viktig signal, säger Shimeng.

Vad är den viktigaste frågan under klimatmötet enligt dig?
– De frågor som kommer att bli avgörande är nog de som rör olika aspekter av klimaträttvisa. En sådan fråga är “Loss & Damage”, som handlar om hur man ska hantera de skador och förluster som nu drabbar utvecklingsländer som en följd av klimatförändringar, och som inte kan avhjälpas med hjälp av utsläppsminskningar eller klimatanpassningsåtgärder.

Varför är det så viktigt att unga deltar under COP21?
– Ungdomar borde få mer makt att såväl delta i lösningar, som att ställa de riktigt utmanande frågorna. För mig är det därför viktigt att lyfta ett ungdomspolitiskt perspektiv; dessa perspektiv ses ofta som ”idealistiska” och ”naiva”, men kanske är det just där som styrkan ligger. Idealism tyder på ambition och hoppfullhet och utan dessa element kan vi omöjligen tänja på gränserna för vad som anses vara möjligt. Idealism och vision behövs för att hitta riktning, generera nya idéer, väcka engagemang och ingjuta hoppfullhet. Kanske är just detta som har saknats i COP-förhandlingarna hittills, säger Shimeng Zhou.

Klimatmanifest har lämnats in till miljöministern

Det unga svenska civilsamhället har under hösten gjort kraftiga förberedelser inför klimatmötet. Nyligen lämnades ett klimatmanifest in till Åsa Romson. Manifestet är framtaget av fyra större organisationer med medlemmar under 30 år, PUSH Sverige, KFUM Sverige, Fältbiologerna och nätverket Generation Post - 2015. Över 65 000 medlemmar står bakom manifestet. Över 500 signaturer har samlats in däribland klimatforskaren Johan Rockström. Även Ungdomar.se:s VD Kim Jakobsson har ställt sig bakom manifestet.

Läs manifestet och skriv under du också! Gör din röst hörd, visa att klimatfrågan tillhör den unga generationen. 


Diskutera klimatmötet i forumet. Tagga tråden med COP21. 

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.