”Ungas val kommer att forma samhället”

När we_change-turnén gjorde ett stopp i Stockholm deltog klimat- och miljöminister Åsa Romson för att träffa gymnasieungdomar från hela Stockholm och diskutera hållbarhetsfrågor.  

Miljö och energidepartementet med Åsa Romson i spetsen deltog i we_change och höll workshops för att lyssna in på vad ungdomar idag vill förändra för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle. Detta ledde till en rad förslag på förändringar från ungdomarna som Åsa Romson nu tar med sig tillbaka till regeringen för att jobba vidare med. 

Att unga röster blir hörda är nyckeln till att skapa ett hållbar samhälle. Det är viktigt att alla instanser i samhället så väl regeringen som näringslivsaktörer, media och civilsamhället släpper fram unga röster och tar dem på allvar. För som Åsa Romson säger så är "unga människors val det som kommer att forma samhället".
– Vi vill också förändra samhället precis som vuxna gör, berättar eleven Alesha Raichura.  


Filmen är gjord av Regeringskansliet och finns att se på Regeringen.se 

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.