Vad är din passion?

Vill du göra din röst hörd? Har du ett budskap du vill nå ut med? Är du mellan 16-25 år? Då har du en unik möjlighet att under hösten delta i en ny satsning med syfte att ge unga kunskap och verktyg för att nå ut med sin passion. 

Vi kommer att arrangera fyra träffar under hösten 2022. Vi ses på onsdagar kl 17.30 - 20.00 på Fryshuset i Hammarby Sjöstad. Under träffarna kommer ni att få inspiration och kunskap kring hur man når ut med ett budskap men också möjlighet att påverka och komma med input på både en nordisk undersökning och ett nytt digitalt koncept som Fryshuset arbetar med. 


Datum och innehåll för träffar: 
9 november 
Uppstart och lära känna varandra
23 november
Gästföreläsare från PR-byrå berättar om hur man kan nå ut med sitt budskap
30 november
Hur gör man en undersökning och rapport? Möjlighet att bidra till att ta fram en nordisk undersökning i samarbete med Samsung Electronics Nordic.
7 dec
Framtagning av nya digitala koncept och exklusiv inblick i Fryshusets pågående arbete. Avslutning!


Du får självklart betalt för din tid och vi bjuder på mat. 

Det finns totalt 10 platser. Vi kommer att välja ut deltagare så att vi får en så diversifierad grupp som möjligt. 

Du ansöker genom att skicka ett mail där du svarar på de här frågorna:

  • Namn:
  • Ålder:
  • Bostadsort:
  • Sysselsättning (pluggar gymnasiet, pluggar komvux, pluggar högskola, jobbar): 
  • Inom vilket ämne vill du göra din röst hörd/vad brinner du för?:
  • På en skala 1 (inte alls intresserad) till 5 (jätteintresserad) hur intresserad är du av tech och innovation: 


Du skickar din ansökan till: lucella.bergstrom@fryshuset.se
Märk ditt mail med Ansökan
Sista ansökningsdag är 12 oktober. 

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.