Vad i hela världen är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är ett knepigt begrepp som används i alla möjliga sammanhang. Men vad betyder det egentligen? Tillsammans med Kristina Boo och Annika Hagberg kommer vi att göra en djupdykning i hållbar utveckling. Men först ska ni få en kort intro till begreppet.

Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt 1987 i och med Brundtlandkommissionen. Ett projekt för miljö och utveckling tillsatt av FN. Brundtlandkommissionen definierade hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Enkelt uttryckt handlar det om att på bästa sätt förädla och förvalta dagens samhälle så att vi kan skapa det samhälle vi önskar för kommande generationer.

Vad tänker du på när jag säger hållbar utveckling? Källsortering av sopor, utrotningshotade djur eller kanske ekologisk mat? Hållbar utveckling handlar om så mycket mer än miljön. Hållbar utveckling kan skalas ner till tre perspektiv: miljö (ekologi), det sociala och det ekonomiska. Hållbarhet innebär att man värnar om alla perspektiven. Ekologi, ekonomi och det sociala hör ihop och påverkar varandra, de interagerar och bildar en helhet.

Vi lever i en global värld. Idag vet vi vad som sker på andra sidan jorden, vi kan enkelt överföra pengar till släkt och vänner i andra länder, vi reser och vi spenderar mer och mer tid uppkopplade till våra datorer eller smartphones, till och med bönder i Etiopien använder sig av smartphones för sina bankärenden. Det är fantastiskt! Men det betyder också att våra utmaningar är globala. Klimatförändringarna kan till exempel inte bekämpas från ett enskilt land, utan vi måste ta gemensamma krafttag för att förbättra vår miljö. Greklands skuldtyngda ekonomi drabbar inte bara grekerna utan hela EU och därmed även oss i Sverige. Dåliga arbetsförhållanden och hög stress kan leda till sjukdom och kostar samhället miljontals kronor varje år.

Eftersom följderna är globala är även ansvaret för en hållbar utveckling globalt. Gemensamt mellan generationer, kön, folkgrupper och länder. Vi har alla ett gemensamt intresse av en hållbar utveckling eftersom vi helt enkelt sitter i samma båt. We_change vill dock inte se hållbar utveckling som ett problem som måste lösas utan som en möjlighet. En möjlighet för oss att förändra, en möjlighet för oss att skapa det samhälle vi vill leva i. Låt oss dela våra drömmar och visioner och skapa det samhälle som gör oss lyckliga.

Hållbar utveckling handlar om livskvalitet. Livskvalité för oss idag men också för framtida generationer. Vi har bara en planet, låt oss ta hand om den! Låt oss ta hand om varandra! Sprid kärlek. 

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.