Våld i relationer är aldrig okej

Kärlek och vänskap är grundläggande för att vi ska må bra i dagens snabbt föränderliga och ibland även kaotiska värld – men det är också viktigt att vi pratar om något allvarligt, våld i ungas relationer. Det är ett ämne som påverkar ung som gammal och där alla (oavsett om man har egna erfarenheter eller står bredvid) behöver veta att det finns hjälp och stöd att få.
Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relationer handlar om när någon du är nära, som din partner, familjemedlem eller vän, behandlar dig illa. Det kan vara fysiskt våld som slag eller knuffar, eller det kan vara psykiskt våld som hot, kontroll eller förolämpningar. Oavsett form är det inte acceptabelt.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck är en typ av våld i nära relation. Hedersrelaterat våld och förtryck är när någon blir kontrollerad, hotad eller skadad av sin egen familj eller samhälle på grund av deras val som kan ses som "skamliga" eller "ovanliga". Det kan handla om allt från klädval och kärleksrelationer till att uttrycka sin identitet. Ingen förtjänar att bli utsatt för detta.

Varför är det viktigt?

Det här ämnet är viktigt eftersom vi alla förtjänar att leva våra liv som vi vill och att älska och respekteras för den vi är. Vi har rätten att bestämma över vår egen framtid och våra egna val.

Tips på vad du kan göra:

  • Vet dina rättigheter: Du har rätt att vara i en relation där du känner dig trygg, respekterad och älskad.
  • Prata med en trygg vuxen: Om du är i en situation där du känner dig hotad eller rädd, prata med någon du litar på. Det kan vara en vän, en lärare eller kuratorn på din skola.
  • Sök professionell hjälp: Det finns många organisationer och experter som kan hjälpa dig om du är utsatt för våld eller om du känner någon som är det. Du är inte ensam, och det finns stöd att få. Läs mer här: https://www.fryshuset.se/verksamhet/elektra/hjalp
  • Bryt tystnaden: Ibland är det svårt att prata om det, men att bryta tystnaden är det första steget mot förändring. Prata om problemet och sök hjälp.

Kom ihåg att våld i nära relationer är aldrig offrets fel. Ingen förtjänar att bli skadad eller rädd i sina relationer. Vi måste alla arbeta tillsammans för att skapa en värld där alla kan leva utan rädsla och våld. Om du eller någon du känner behöver hjälp, tveka inte att söka stöd och prata med någon du litar på. Vi är här för varandra.

Låt oss tillsammans arbeta för att skapa en värld där våld i nära relationer inte finns.

Med kärlek och hopp,

Elektra

 

Elektra arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck genom utbildning och attitydpåverkande insatser. Vi riktar oss främst till unga i åldern 13-25 år. 

Vi utbildar och föreläser för yrkesverksamma, skolor, myndigheter och övriga aktörer som kommer i kontakt med unga. Elektra är en nationell verksamhet med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vill du engagera dig i Elektra? Kolla upp vår instagram för mer information: @elektrafryshuset

Just nu kan du söka till Elektras ambassadörsutbildning i Stockholm. Utbildning börjar 10 oktober. Vill du vara med sök här? 

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.