Varför bry sig om EU-valet?

ARTIKEL Den 25:e maj är det dags för EU-val. Är du över 18 har du rätt att rösta. Men varför bry sig? 

Många av de politiska besluten i Sverige påverkas av EU. Regler för hur man får dela information med andra på internet, vilka regler som gäller för djuruppfödning, vilka gifter som är tillåtna när någon odlar tomater, vad vi ska ha för regler angående arbetstider och semester.

Parlamentet arbetar också med regler för hur det kan bli enklare för personer med funktionshinder att komma på eller av en buss, eller om familjemedlemmar till flyktingar som kommit till Sverige ska få komma hit. Dessa är alla exempel på EU-beslut som påverkar dig.

I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter som i olika utskott och grupper representerar medborgarna när EU fattar beslut och stiftar lagar. Ledamöterna väljs i allmänna och direkta val som sedan 1979 hålls i medlemsländerna vart femte år. Europaparlamentet växlar mellan att mötas i  Strasbourg i Frankrike och Bryssel i Belgien.


Varför ska du bry dig?

EU spelar stor roll i din och andras vardag. Det gäller inte bara i EU, utan i hela världen. EU är till exempel världens största biståndsgivare och och ofta en ledande part i internationella förhandlingar om bland annat handel och klimat. Vilka lagar som gäller i Sverige avgörs ofta genom beslut i Europaparlamentet. I din kommun påverkas sex av tio beslut av vad som beslutats i EU: Ibland kan EU verka långt bort men beslutat som tas i Europaparlamentet spelar roll nära dig, i din vardag och i din omvärld.

Hur går det till att rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Du behöver vara folkbokförd i Sverige för att rösta i Sverige, men det spelar ingen roll om du är medborgare här eller i något annat EU-land. Du kan rösta i vilket EU-land som helst. Huvudsaken är att det är du själv som lägger din valsedel i ett valkuvert. 

  • Om du bor i Sverige kommer du att få ett röstkort där det står var du kan rösta och när vallokalen är öppen. I vallokalen finns det valsedlar från de olika partierna.
  • Du som inte vill eller kan rösta i din vallokal på valdagen har möjlighet att rösta i förtid i en röstningslokal. Din kommun bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning. Förtidsröstningen börjar den 7 maj och pågår fram till och med valdagen.
  • Om du inte bor i Sverige kommer du att få ett brev från Valmyndigheten med information om hur du röstar när du bor utomlands.


Källa: Europaparlamentets informationskontor i Sverige och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Läs mer om EU-valet, och visa att du bryr dig, på Maktenärdin.se!


Diskutera valet!

Vi har tjongat upp en tråd om EU-valet i forumet. In och diskutera!


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.