Varför är sex så roligt?

Människan tillhör faktiskt en klar minoritet när det kommer till att ha sex utanför reproduktionssyftet. Det är i stort sett bara vi, delfiner och en speciell art av dvärgschimpanser som, så att säga, har sex för nöjes skull. Om ett annat djur hade fått analysera vår sexualitet så hade det säkert blivit bestört över hur människan kan ha sex då det är omöjligt att bli gravid. Människan har alltså på flera punkter en ganska abnorm sexualitet med naturens mått mätt och natu...

Människan tillhör faktiskt en klar minoritet när det kommer till att ha sex utanför reproduktionssyftet. Det är i stort sett bara vi, delfiner och en speciell art av dvärgschimpanser som, så att säga, har sex för nöjes skull. Om ett annat djur hade fått analysera vår sexualitet så hade det säkert blivit bestört över hur människan kan ha sex då det är omöjligt att bli gravid. Människan har alltså på flera punkter en ganska abnorm sexualitet med naturens mått mätt och naturligtvis har den påverkat vår utveckling väldigt mycket. Utan att tveka kan man säga att sexualiteten har format, och genomsyrar, en stor del av dagens samhälle. Även om sexinstresset varierar från person till person, så tänk efter: hur mycket har den format dig?

I dagens moderna samhälle har vi ett oerhört stort informationsflöde. Genom tidningar, TV och internet har möjligheten till kunskap och upplysning ökat markant. Vilken roll spelar då medierna i vår sena sexualitets utveckling? Det brukar sägas att internet skapades för porr och vi vet ju alla hur många porrsidor det finns att hitta om man googlar lite. Porrindustrin omsätter oerhört stora summor varje år och inom filmvärlden är det faktiskt porrgenren som ger ut flest filmer om året. Människan är sexfixerad och då är det ganska naturligt att sex säljer. Bra.

Om nu porr är något positivt eller negativt är upp till var och en, men om man ser till skönhetsidealet, hur mycket har sexualiteten påverkat det genom tiderna? Om man nu förutsätter att en relation är heterosexuell är en idealkvinna för männen en kvinna med sexuell dragningskraft. Precis på samma sätt ligger det till med kvinnornas idealman. Många feminister (eller åtminstone några som kallar sig det) brukar säga att männen ska sluta se kvinnorna som ett sexobjekt men varför ska vi förneka det faktum att vi är sexobjekt? Såklart ingen kvinna ska utnyttjas eller tvingas till någonting, men hon är ett sexobjekt. På samma sätt är mannen ett sexobjekt. Om man bortser från alla religioner och andra livsåskådningar och skalar av livet till dess kärna, är det då så svårt att se reproduktion som ett dominerande inslag i våra liv? Vissa anser till och med att reproduktion är mänsklighetens enda syfte.

Naturligtvis ser inte sexualiteten likadan ut i alla kulturer. Främst inom vårt familjeliv kan man se skillnaderna. I vårt samhälle är det kärnfamiljen med mamma-pappa-barn som är det ultimata medan det i andra samhällen är harem eller flergifte som gäller. Detta bottnar i frågan om människan är monogam eller inte. Det är svårt att ge ett entydigt svar på den frågan eftersom vi tydligt klumpar ihop oss lite som vi vill. Vi är inte stenhårt bundna till en partner som svanarna men det är inte heller många av oss som delar partners hursomhelst (även fast exempel på båda sorter är vanliga). Vi människor är faktiskt ganska ensamma i naturen om att ha det här flackande beteendet. Det är också mycket svårt att förklara varför vi uppför oss på det här sättet men en teori går ut på att både mannen och kvinnan är ute efter att föra vidare sina gener. Mannen och kvinnan har egentligen inget gemensamt mål, om mannen tjänar mer på att sprida sin säd till mer än en kvinna så gör han naturligtvis det. För kvinnan är en graviditet en mycket större investering än vad händelsen är för mannen eftersom hon måste bära barnet och sedan amma det. Kvinnans roll som barnpasserska kan härledas till det här resonemanget. I vissa kulturer ställs det dock andra krav på männen och de stannar hos sin kvinna eftersom avkomman aldrig hade överlevt med enbart sin mamma. Mycket kortfattat handlar alltså allt om för- och nackdelar, investeringar och kostnader för den enskilde individen.

Människan bygger stora delar av sitt liv kring sin sexualitet utan att veta om det. Vi är väldigt sexfixerade och ett ganska roligt exempel på det här är att en gorilla väger ungefär dubbelt så mycket som en fullvuxen man men en gorillas penis är endast 3 centimeter lång. En fullvuxen man väger runt 75 kilo och har en penis på ungefär 15 centimeter i erigerat tillstånd. Det krävs alltså inte en så stor penis för att utföra ett samlag, gorillor och andra apor kan faktiskt utföra ganska många akrobatiska ställningar både på marken och i träden med en märkbart mindre penis. Så varför skulle då den snåla människokroppen ta energi till att bygga upp en onödigt stor penis om den här energin istället hade kunnat användas till något mer användbart som armstyrka?

Även på kvinnans kropp kan man se ”onödiga” och sexuella saker framträda. Kvinnorna har svullna bröstkörtlar från och med puberteten och i övriga naturen framträder endast brösten då honorna är dräktiga eller ammandes. Dessutom har kvinnan en klitoris, ett litet organ som inte fyller någon annan funktion än att skänka kvinnan njutning vid samlag. Människokroppen har alltså väldigt starka sexuella signaler som används till att locka till sig, eller hålla kvar, en partner.

Hela våra samhällen är byggda kring vår sexualitets norm. Sexualiteten påverkar vårt sätt att tänka och många njuter av sex, både fysiskt och mentalt. Religionen försöker ideligen stoppa människor från att ha sex och både kvinnor och män skriker om att vi ska sluta sexualisera våra medmänniskor. Vi försöker komma i vägen för vår egen sexualitet och vi smutskastar den. Men oavsett vad folk vill, säger, tror och hoppas på så kan vi människor inte fly vårt arv som sexuella varelser.