Frågor och svar om betyg

5 Apr 2002, 09:32 181
Annat, 0 år
Question


Hej jag är tjej på 19 år, och jag undrar vad för slutpoäng det krävs när man gått ut gymansiet för att kunna bli familerådgivare.

Svar

Hej!

För att bli familjerådgivare bör man gå socionomprogrammet. Den utbildningen finns på flera orter i landet och är på 140 poäng=3,5 års heltidsstudier. De intagningspoäng som jag har för höstterminen 2001 ligger mellan 16,24 och 17,37 för de sist intagna, det är något lägre för intagningen på vårterminen. Detta är siffror som inte ändrar sig så mycket, beroende på att det är en populär utbildning som många söker till. Efter utbildningen kan man jobba med andra saker än familjerådgivning, det är t ex denna utbildning man ska gå om man vill bli kurator eller socionom, precis som namnet på utbildningen säger att man blir.

Lycka till!

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar