Frågor och svar om allmänt

24 Jul 2002, 19:00 389
Kille, 0 år
Question


Finns det ingen annan behandlingsmetod vid ett skov än kortison? Hur mycket forskas det kring inflammatoriska tarmsjukdomar? vilka är de vanligste biverkningarna av en kortisonbehandling?

Svar

Det är fortfarande kortison i olika former som gäller vid behandling av skov av inflammatoriska tarmsjukdomar. Det forskas mycket kring inflammatoriska tarmsjukdomar men man har ej lyckats hitta läkemedel som ersätter kortison vid behandling av skov. Kortison har en hel del biverkningar som uppträder främst vid långtidsbehandling. Korttidsbehandling har få biverkningar av övergående karaktär. Till exempel ökad matlust, rastlöshet, viktuppgång (främst pga vätskeretention). Långtidsbehandling innebär månad efter månad användning av hög dos kortison kontinuerligt inte enstaka kurer. Vid långtidsbehandling är följande biverkningar vanliga. Osteoporos (skelettförtunning), hämning av tillväxt hos barn, förtunning av muskler och hud samt hämning av egen kortisonproduktion. Hämning av egen kortison och hormonproduktion förekommer båda vid kort- och långtidsanvändning därför avslutas kortisonbehandling inte plötsligt utan stegvis. För mera information kan du läsa patient-FASS.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar