Frågor och svar om advokat/jurist

24 Jul 2002, 20:15 270
Annat, 0 år
Question


Jag undrar hur höga priserna är för en högskoleutbildning om man vill bli advokat?

Svar

Själva utbildningen är gratis. Det som kostar är ditt uppehälle - bostad, mat, kläder mm - samt kurslitteraturen. Kurslitteraturen på Juris kandidatprogrammet är ganska omfattande och därmed kostsam. Du får räkna med mer än tre tusen kronor per termin bara för litteraturen. Eftersom lagar och förordningar ändras löpande måste man köpa den senaste upplagan av lagböcker/ förordningar, vilket gör att man ej kan köpa begagnade böcker som man kan göra på en del andra utbildningar. Uppehället är ju olika kostsamt beroende på hur man kan lösa det - bo kvar hemma, dela på bostad, handla second hand osv. De flesta universitet/ högskolestudenter är hänvisade till studiemedel, som består av bidrag och lån, och eftersom utbildningen är nio terminer lång (180 poäng) kan det bli mycket att betala tillbaka när man börjar jobba. För information om studiemedel ska du gå in på www.csn.se och läsa mer.

Lycka till!

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar