Frågor och svar om astma

3 Mar 2001, 00:00 224
Annat, 0 år
Question


Vad är det som sker med kroppen när man drabbas av allergi och överkänslighet?

Svar

#Först en definition
Överkänslighet innebär att man reagerar mer än normalt på olika omgivningsfaktorer. Olika mekanismer kan leda till överkänslighet. När överkänsligheten beror på specifika förändringar i immunsystemet (kroppens försvarssystem) kallas det för allergi. Allergi är alltså en underavdelning till överkänslighet.

#Vad är det då som sker med kroppen vid allergi och överkänslighet?
Kroppens försvar ändras och man blir sjuk. Normalt har vi en s.k. försvarsmekanism som skyddar kroppen från främmande ämnen typ bakterier och virus. Denna försvarsmekanism kallas som sagt för kroppens immunsförsvar. Detta immunförsvar kan skilja mellan främmande ämnen och kroppens egna ämnen. Vid allergi och överkänslighet "snedtänder" immunförsvaret och ger plötsligt upphov till sjukdomar med typiska symtom som t.ex. klåda, rinnesnuva, andningsbesvär (astma), ögonklåda, utslag i huden.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar