Frågor och svar om överkänslig

23 Sep 2000, 00:00 183
Annat, 0 år
Question
Svar

En anafylaktisk reaktion är oftast ett snabbt förlöpande, ibland livshotande tillstånd som kan uppträda när en person utsätts för något ämne han/hon är överkänslig emot. Sådana ämnen kan vara läkemedel i injektionsform, födoämnen som t.ex. skaldjur eller nötter, bi- eller getingstick. Till symtomen hör plötslig astma-liknande andnöd, blodkärlsvidgning med snabbt blodtrycksfall och medvetslöshet som leder till anafylaktisk chock. Om man inte får behandling snabbt, inom 10-15 minuter, kan tillståndet leda till döden. Det är viktigt att undvika de saker/ ämnen man vet sedan tidigare att man är överkänslig emot. Vid en inträffad anafylaktisk reaktion ges adrenalin och kortison i injektionsform och som komplement s.k. histaminpreparat. En snabb transport till sjukhus är mycket viktig.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar