Frågor och svar om astma

23 Sep 2000, 00:00 351
Annat, 0 år
Question


Hur får man diagnosen astma?

Svar

#Peak Flow Meter
För diagnosen astma fordras att man kan påvisa att patienten har ett försvårat luftflöde som varierar antingen spontant eller efter tillförsel av luftrörsvidgande läkemedel. Dessa variationer mäts med en luftflödesmätare, s.k. peak flow meter (PEF) som patienten själv kan använda för registrering under dagen och under olika förhållanden, t.ex. på arbetet, på gymet, i hemmet etc.

#Lungfunktionsprov, Spirometri
Man mäter lungvolymen dels vid maximal och lugn utandning, dels under de första sekunderna av snabbast möjliga utandning. Vid pågående astma är dessa uppmätta värden påverkade eller sänkta. Undersökningen bör upprepas efter tillförsel av bronkvidgande läkemedel för att påvisa förbättring=reversibilitet.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar