Frågor och svar om astma

19 Oct 2000, 00:00 177
Annat, 0 år
Question


Hur behandlas astma?

Svar

Behandling av astma bör innefatta bland annat:
1. Avlägsna eller minska irriterande ämnen i inandningsluften=sanering.
2. Tillförsel av läkemedel som vidgar luftrören genom att minska kramper i kronkmuskeln.
3. Tillförsel av läkemedel som motverkar/ minskar svullnad och inflammation i kronkslemhinnan.
4. Slemlösande och host dämpande läkemedel.
5. Eventuellt antibiotika om infektionen är en utlösande faktor.

I första hand bör läkemedel tillföras genom inhalation (ger mindre biverkning). Ofta kombineras flera läkemedel alltefter astmans svårighetsgrad. Regelbunden behandling i lugnt skede är också mycket viktigt, eftersom medicineringar har anfallsförebyggande effekt. Eventuell utlösande infektion bör behandlas med antibiotika. Ju förr man börjar med kortisonpreparat vid ett debuterande astmaskov desto lättare är det att få symtomen att vika.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar