Frågor och svar om bråk

13 Jul 2003, 19:00 214
Kille, 0 år
Question


Om man får hjelp till boende måste det då vara hos en annan familj eller kan man få hjälp till en egen lägenhet?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Jag utgår ifrån att du pratar om när socialtjänsten hjälper till med ett annat boende beroende på att hemförhållanden är så dåliga för tillfället att det inte är lämpligt att man som barn/ungdom bor kvar i sin familj.
I det läget så finns det olika alternativ och vilket boende det blir handlar om vad man bedömer är bäst för barnet/ungdomen. Då tar man hänsyn till en rad olika saker som tex hur mycket stöd barnet/ungdomen behöver, hur gammalt barnet/ungdomen är, vad föräldrarna tycker är bäst (om föräldrarna inte betett sig på ett sätt som gör att man inte kan räkna med deras åsikt), hur en flytt påverkar barnets/ungdomens skolgång, om barnet/ungdomen klarar att bo själv osv, osv. Det finns alltså en rad saker som vägs in, innan man bestämmer vilket boende som är bäst. Och ju äldre barnet/ungdomen själv är, desto mer vägs barnets/ungdomens egen önskan om boendeform in.

Så, svaret på din fråga är alltså att det finns fler alternativ än att bo hos en annan familj och att bo i egen lägenhet är ett sådant alternativ. Men det beror alltså på en mängd saker vilken lösning som man väljer. Det enda man kan säga är att socialtjänsten utgår från det som är bäst för barnet/ungdomen och att barnet/ungdomen kan påverka mer och mer ju äldre han/hon är.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar