Frågor och svar om depression

13 Feb 2004, 22:19 114
Annat, 0 år
Question


kan man bota depressivitet och ångest?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Ja, det kan man. Om man söker hjälp inom öppenvårdspsykiatrin i första hand så kan man få behandling. Det finns behandling med hjälp av medicin, men också med hjälp av samtalsterapi. Det är lite upp till patienten själv att välja behandling, självklart i samråd med läkare eller psykolog, varför det alltså är viktigt att man får en tid för att prata om sina problem så läkaren eller psykologen kan göra en bedömning av situationen och föreslå en lämplig behandling. Ibland kan man ta medicin samtidigt som man går i samtalsterapi, vissa äter endast medicin, emedan andra endast går i samtalsterapi. Det ser alltså olika ut från fall till fall. Läs gärna mer om detta på www.infomedica.se
Använd deras sökfunktion och sök på depression eller ångest.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar