Frågor och svar om att gå i samtalsbehandling

6 Oct 2004, 11:58 256
Tjej, 0 år
Question


Kan vem som helst bli väldigt psykiskt sjuk eller måste det ligga genetiskt?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

I princip kan vem som helst drabbas av en psykisk sjukdom. Vissa sjukdomar är dock enligt viss forskning mer ärftliga emedan andra inte är det. Så, det man kan säga är att vissa löper större risk att drabbas av psykiska sjukdomar, men då gäller det alltså bara vissa av sjukdomarna, emedan andra inte löper lika stor risk att få dom just dom psykiska sjukdomarna.
Men eftersom psykiska sjukdomar också utvecklas i samband med olika kriser i livet, eller under påverkan av så kallade sociala/miljöfaktorer (hur man har det hemma, i skolan, stress osv), eller i samband med att man utsätt för olika trauman såsom sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel, mobbning osv, så kan det alltså drabba vem som helst.

Så, sammanfattningsvis kan man säga att psykiska sjukdomar orsakas av en mängd olika saker där ärftlighet är en del i det hela. Men det betyder att vem som helst kan drabbas även om vissa alltså är mer sårbara än andra från start.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar