Frågor och svar om allmänt om könssjukdomar

21 May 2005, 11:45 163
Kille, 0 år
Question


kan det nån gång vara farligt att ha oskyddat sex

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Att ha oskyddat sex innebär dels risk för att bli gravid, och dels en risk för att få en sexuellt överförbar sjukdom. Det enda som skyddar mot just smitta är kondom. Så om man inte med säkerhet vet ifall ens partner bär på en sexuellt överförbar sjukdom, riskerar man alltid att bli smittad om man inte använder kondom. Och en del sexuellt överförbara sjukdomar är kroniska, dvs man bär dom hela livet, samtidigt som tex HIV även är dödlig, så visst är det farligt att ha oskyddat sex om man inte vet att ens partner är helt frisk.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar