Frågor och svar om depression

29 Oct 2005, 12:51 167
Tjej, 0 år
Question


Hej, undrar om man måste göra några slags fysiska undersökningar för att få antideppresiva tabletter?
Brukar man ofta bli rekomenderad att ta dte efter tre möten med en psykolog?
Snälla svara.

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Läkare brukar inte göra några direkta fysiska undersökningar innan dom förskriver antidepressiva, utan det handlar mer om att läkaren ska bilda sig en uppfattning om patientens symptom, sjukdomshistoria och eventuell annan medicinering.
Det är läkare som skriver ut antidepressiva och det finns ingen allmän rekommendation om att antidepressiva mediciner är lösningen efter tre psykologsamtal, utan det görs en individuell bedömning utifrån varje person.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar