Frågor och svar om anorexia nervosa

21 Nov 2000, 00:00 182
Svar

Sjukdomens bakgrund är förmodligen multifaktoriell, där psykologiska, sociokulturella och biologiska faktorer spelar in. Det moderna slanka kvinnliga skönhetsidealet i västvärlden är starkt bidragande och särskilt stor risk att drabbas löper modeller, dansare och elitidrottare som förväntas vara särskilt smala. Utlösande faktorer kan puberteten, förlusten av en närstående eller någon annan omvälvande förändring vara. Ofta är det "duktiga" flickor med höga självkrav från välordnade sociala förhållanden som drabbas.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar