Frågor och svar om anorexia nervosa

24 Nov 2000, 00:00 276
Svar

Viktnedgång till en kroppsvikt konstant lägre än 85% av den förväntade med hänsyn till längd och ålder, vägran att hålla vikten över den nedre normalgränsen. Viktnedgången är självförvållad genom minskat födointag, fasta, bantningsmedel, vätskedrivande, laxermedel, kräkning och/ eller motion. Stark rädsla för fetma och viktökning, viktfobi. Störd kroppsuppfattning, känsla av att vara tjock trots avmagring. Upphörda menstruationer eller försenad pubertetsutveckling. Andra hormonella rubbningar som kan ge sänkt sköldkörtelfunktion, undertemperatur och benskörhet (osteoporos). Dåliga blodvärden med blodbrist och ökad infektionskänslighet. Vitaminbrist och saltbalansrubbningar. Magtarmsymptom med förlångsammad magsäckstömning som ger obehaglig överfyllnadskänsla efter födointag som kan medföra självframkallade kräkningar för att lätta på besvären. Kronisk förstoppning och buksmärtor är också vanligt.

Tandskador kan uppstå vid upprepade kräkningar, emaljskada av den sura magsaften. Trötthet och koncentrationssvårigheter, generell muskelsvaghet, kramper. Försämrad blodcirkulation med långsam puls och lågt blodtryck. Hudsymptom där huden kan bli torr och fjällande, hår och naglar spröda. Ibland ses också ökad kroppsbehåring som anpassning för att hålla kroppsvärmen.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar