Frågor och svar om anorexia nervosa

24 Nov 2000, 00:00 426
Svar

Behandlingen måste inriktas både mot sjukdomens psykiska och kroppsliga symptom. I huvudsak är behandlingen psykoterapeutisk, men även det fysiska tillståndet måste följas. Läkare eller psykolog måste finnas med i behandlingen, gärna teamarbete med dietist eller sjukgymnast. Information om sjukdomen och dess komplikationer är viktig. Kostrådgivning och regelbundna viktkontroller i öppenvård, medan det vid allvarlig viktminskning kan bli nödvändigt med uppnutriering och observation på sjukhus. Samtalsterapi, individuellt eller med familjen.

Läkemedel kan ibland behövas, antidepressiva om uttalad depression eller tvångssymptom föreligger. Vitamin- och saltbalansrubbningar kan också behöva korrigeras och tarmmotoriskstimulerande och laxermedel är ibland nödvändiga.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar