Frågor och svar om bulimi

29 Nov 2000, 00:00 210
Annat, 0 år
Question
Svar

Bulimi är en ätstörning, som är vanligast hos tonårsflickor och unga kvinnor. Sjukdomen kännetecknas av hetsätning vid upprepade tillfällen med snabbt intag av stora mängder ofta kaloririk och lättäten föda. Hetsätningen varvas med försök att gå ned i vikt genom sträng diet, självframkallade kräkningar eller med hjälp av laxerande eller vattendrivande medel. Ätbeteendet resulterar i täta viktsvängningar om mer än 5 kg pga växelvis hetsätande och fasta. Bulimikern är medveten om att kostmönstret är onormalt, rädd att själv inte kunna hejda sitt ätande, hetsäter ofta i smyg.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar