Frågor och svar om bulimi

29 Nov 2000, 00:00 234
Annat, 0 år
Question


Vad är det för skillnader mellan anorexia och bulimia?

Svar

Vid anorexi förekommer bara självsvält, vid bulimi även hetsätning varvat med svältperioder. Bulimi kan vara svårare att upptäcka, dels beroende på att kroppsvikten vanligen är normal, dels också genom att bulimikern försöker dölja sin sjukdom pga skamkänslor. Bulimikern anses ha allmänt sämre impulskontroll, i vissa fall innebärande samtidigt alkoholmissbruk, promiskuitet (lösaktighet) eller benägenhet för självdestruktiva handlingar och anges i vissa undersökningar vara mer störd både socialt och personlighetsmässigt än den anorexisjuke.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar