Frågor och svar om Ångest

29 Nov 2000, 00:00 230
Svar

Behandlingen är ofta primärt biologisk eftersom det visat sig att antidepressiva läkemedel kan ha god effekt. Psykoterapi behövs som regel som komplement till läkemedelsbehandlingen. I många fall blir psykoterapi den viktigaste eller enda behandlingen. Information om sjukdomen och dess följder är viktig, liksom näringsrådgivning för återskapande av normala kostvanor. Det handlar om att bryta den onda cirkeln ångest-hetsätande-skuldkänslor-kräkning /laxering-tillfällig befrielse-ångest igen. Att föra dagbok för registrering av hetsätning och viktreducerande handlingar kan vara till god självhjälp. De flesta kan behandlas inom öppenvården. Vid svårare tillstånd, främst psykiatriskt med självmordsbenägenhet, kan sjukhusvård bli nödvändig.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar