Frågor och svar om gymnasiet

13 Jan 2001, 00:00 617
Svar

Karaktärsämne är det ämne/ de kurser som ger programmet dess karaktär. Det är dessa ämnen som är de yrkesinriktade ämnena på ett yrkesförberedande program eller de teoretiska ämnena i ett studieförberedande program.

Ett program innehåller 2500 poäng. Av dessa är 750 poäng kärnämnen, ca 800 poäng karaktärsämnen som alla ska läsa, valbara kurser ( olika för varje program ) 500-600 poäng, individuellt val 300 poäng och projektarbete 100 poäng.

Ett yrkesinriktat program innebär att ca 1/3 av utbildningen är praktisk och 2/3 teoretisk, men om man tittar bara på karaktärsämnet är det ca 50-50 teori-praktisk utbildning. Oavsett vilket program det gäller innehåller det mycket teori.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar