Frågor och svar om könssjukdom

7 Apr 2002, 19:06 206
Annat, 0 år
Question


Hur funkar det med smittoskyddslagen? Hur långt tillbaka måste man gå om det visar sig att man är smittad av någon sjukdom? Är det olika för olika sjukdommar?

Svar

Om man har en smittsam och samhällsfarlig sjukdom, ex vis hepatit (A,B, C osv.), är man skyldig att informera sin behandlande läkare, tandläkare etc. Läkare som har diagnostiserad smittsam sjukdom är skyldig att anmäla snabbt till smittskyddsläkare och SmittskyddsInstitutet. Det är olika vid olika sjukdomar t.ex. vid HIV så är anmälningsplikten sträng. HIV-smittad person är skyldig att komma på regelbunden läkarkontroll, informera sin partner om sin sjukdom, alltid använda kondom vid samlag osv. Det säkraste sättet att undvika problem är att följa sin läkares ordination.

Det finns mer information om detta på SmittskyddsInstitutets hemsida.
http://www.smittskyddsinstitutet.se/htm/index.htm

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar