frossa

user-image

Är feber farligt?

Feber som sjukdomstecken har alltid stått centralt i människans medvetande. Idag räknar vi feber övervägande som ett led i kroppens försvarsmekanismer mot infektioner. Feber är sällan farlig i sig själv och det är först när kroppstemperaturen närmar sig 42°C som det börjar bli fara f...

user-image

Vad är normal kroppstemperatur?

37°C rektalt räknas som en normal kroppstemperatur. Kroppstemperaturen varierar med tid på dygnet och på mätstället (rektalt? oralt? under armen?). Feber är kroppstemperatur på 38°C eller högre. Hög feber är kroppstemperatur på 40°C eller högre. Det allmänna hälsotillståndet genere...

user-image

Är feber en sjukdom?

Feber är ett vanligt sjukdomstecken och ingen sjukdom i sig. Som regel är det andra sjukdomstecken i tillägg till febern.

user-image

Vad är drogfeber?

Några läkemedel kan utlösa feber och då generellt några dagar efter att man har börjat med denna "feber"-framkallande medicin.

user-image

Vad skall man göra när man har feber?

Vid feber bör man dricka rikligt. Man behöver inte ta febernedsättande medicin förrän temperaturen är uppe i 39°C. #Kontakta läkare: *Om du har hög feber upp till 40°C *Haft feber i mer än 3 dagar *Om det finns misstanke om allvarlig sjukdom.

Senaste frågorna

Se Alla