skrapning

user-image

Hur går en klinisk abort till?

Klinisk abort som också kallas för skrapning görs på operation under narkos.

user-image

Hur går en abort till?

Det finns 2 typer av abort. Den ena kallas för "skrapning" (klinisk abort) och den andra för medicinsk abort. Vilken metod man använder beror på hur långt i graviditeten man är och på vilken metod kvinnan väljer i samråd med läkare. Se medicinsk abort och klinisk abort för att ...

Senaste frågorna

Se Alla